Тази седмица изтича срокът за заявления за наемане на пасища, мери и ливади в Драгоман

Добавена на:
06.03.2018/09:53
Коментари: 0

На основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Община Драгоман обявява списък на свободните общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища и категории.

Срокът за подаване на заявление за индивидуално ползване /наемане/ на пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019 година от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни е 10 март 2018 година.

Съобщението и Списъка със свободните пасища, мери и ливади за индивидуално ползване са публикувани на интернет сайта на Община Драгоман.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: