Предстои изграждане на пешеходна инфраструктура за опознаване на „Драгоманско блато"

Добавена на:
06.03.2018/17:06
Коментари: 0

Община Драгоман съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект: „Изграждане на пешеходна инфраструктура за опознаване на екологичния ландшафт в „Драгоманско блато“. Съобщението е на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инфраструктура и съоръжения в Драгоманското блатото. Предвидено е да се използват за строителството изцяло естествени материали. Изграждането на тези обекти ще позволи опознаване на видовете растения и птици, обитаващи тези места и опазването им, като ще могат да се наблюдават в непосредствена близост до тях, без това да нарушава ритъма на живот в екосистемата. За целта ще бъдат изградени: пътека, беседка, павилион за фотографиране, 2 наблюдателни кули и интерактивни табели.

За контакти: Боряна Богданова, общ. Драгоман, тел: 0879 103 411 – Гл.спец. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Съобщението е публикувано на официалния сайт на общинската администрация.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: