Автобусно разписание на: Годеч

Община Годеч – 19 села

с. Бракьовци, с. Равна,  с. Лопушня, с. Гинци, с. Шума, с. Мургаш, с. Върбница, с. Каленовци, с. Букоровци, с. Голеш, с. Ропот, с. Връдловци,  с. Станинци, с. Комщица, с. Смолча, с. Бърля, с. Губеш, с. Туден, с. Разбоище

Автобусни разписания:  

Разписание на автобусите

София - Годеч

Годеч - София

7:00

5:45

7:30 /събота и неделя/

6:30

10:00

8:15

12:00

10:00

14:00

14:00

17:00

17:00

18:30

18:10

19:30