Автобусно разписание на: Своге

Община Своге – 35 села

с.Бакьово; с.Батулия; с.Бов; с.Брезе; с.Брезовдол; с.Буковец; с.Владо Тричков; с.Габровница; с.Губислав; с.Добравица; с.Добърчин; с.Дружево; с.Еленов дол; с.Желен; с.Завидовци; с.Заноге; с.Заселе; с.Зимевица; с.Искрец; с.Лакатник; с.Левище; с.Лесковдол; с.Луково; с.Манастирище; с.Миланово; с.Огоя; с.Оплетня; с.Осеновлаг; с.Реброво; с.Редина; с.Свидня; с.Томпсън; с.Церецел; с.Церово; с.Ябланица

Автобусни разписания на населените места в община Своге

      

 

СВОГЕ - СВИДНЯ - ИСКРЕЦ

5.50; 6.10; 7.00; 8.10;   9.00;    10.45;    11.20;    12.30 ;   13.30; 14.10;  15.20;  16.00;  16.40;  17.40;    19.10;    19.45;    20.30;  21.30;

ИСКРЕЦ - СВИДНЯ - СВОГЕ

4.55;    5.30;    5.55;   6.30;   8.00;    8.30;    9.30;    10.00;    11.10; 11.40;  13.00;  14.30; 15.40;   17.00;  18.30;  19.30;  

СВОГЕ - БРЕЗЕ

5.50;    9.00;    13.30;    17.40;

БРЕЗЕ - СВОГЕ

6.20;    9.40;    14.00;   18.10;

СВОГЕ - ЛЕСКОВДОЛ

7.00;    9.10;   11.30;    15.30;    18.30;

 

 

ЛЕСКОВДОЛ - СВОГЕ

7.20;    9.30;    12.00;    15.50;    19.00;

СВОГЕ - ЖЕЛЕН

7.00    8.30    13.40    16.55    17.40

ЖЕЛЕН - СВОГЕ

7.20;    8.50;    14.00;    17.15;    18.00;

СВОГЕ – ЦЕРОВО – ЗАСЕЛЕ – ЗИМЕВИЦА - ЗАНОГЕ

5.30;    7.00;   13.40;   17.40;

ЗАНОГЕ – ЗИМЕВИЦЯ – ЗАСЕЛЕ – ЦЕРОВО - СВОГЕ

6.15;    7.45;    14.30;   18.40;

СВОГЕ - ОГОЯ /ЯБЛАНИЦА/

8.10;    15.00;    17.00;

ОГОЯ - СВОГЕ

9.10;    16.00;    18.00;

 

Разписания на автобусите по направление София - Своге

6.55 ч.; 7.30 ч.; 8.00 ч; 8.30 ч.; 9.00 ч.; 10.15 ч.; 10.30 ч.; 11.15 ч.; 11.30 ч.; 12.00 ч.; 12.40 ч.; 13.00ч.; 13.30 ч.; 14.15 ч.; 15.00 ч.; 15.55 ч.; 16.40 ч.; 17.00 ч.; 17.35 ч.; 18.00 ч.; 18.30 ч.; 19.00 ч.; 20.00 ч.; 20.30 ч.; 21.00 ч.; 21.30 ч.; 22.05 ч.

Разписания на автобусите по направление Своге - София

5.30 ч.; 6.00 ч.; 6.30 ч.; 7.00 ч.; 7.40 ч.; 8.30 ч.; 9.00 ч.; 9.30 ч.; 10.00 ч.; 10.30 ч.; 11.00 ч.; 11.30 ч.; 12.00 ч.; 12.30 ч.; 13.45 ч.; 14.30 ч.; 14.55 ч.; 16.00 ч.; 16.30 ч.; 17.00 ч.; 17.30 ч.; 18.00 ч.; 19.00 ч.; 19.30 ч.; 20.00 ч.; 20.30 ч.; 21.00 ч.

БДЖ разписания

СВОГЕ-СОФИЯ

            04:51 -  05:43              

            05:33 -  06:11  

            05:55 -  06:41  

            06:22 -  07:16  

            07:09 -  07:44              

            07:25 -  08:15              

            07:48 -  08:36  

            09:08 - 09:44  

            11:02 - 12:02              

            13:48 - 14:36  

            15:44 - 16:33              

            16:31 - 17:06  

            17:17 - 18:07              

            17:55  - 18:34  

            18:50  - 19:26              

            19:39 -  20:26              

            20:13  - 20:58  

            20:35 -  21:20  

            20:54 -  21:41  

            21:25 - 22:06

 

 

СОФИЯ-СВОГЕ

            05:30 -  06:20

            06:00 -  06:49              

            07:05 -  07:50              

            08:00 -  08:36              

            08:30 -  09:19  

            10:30 - 11:06  

            11:20  - 12:09              

            13:00 -  13:36  

            13:23  - 14:13              

            14:25 -  15:17              

            15:55  - 16:41              

            16:45 -  17:20  

            16:55 -  17:43              

            17:55  - 18:47              

            18:50  - 19:38              

            19:25 -  20:01              

            20:18 -  21:01              

            21:00  - 21:49  

            22:45 -  23:21                

            23:00 -  23:52