Божурище

Община Божурище се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област.

Населени места в Община Божурище:

  • село Гурмазово
  • село Делян
  • село Златуша
  • село Мала Раковица
  • село Пожарево
  • село Пролеша
  • село Росоман
  • село Хераково
  • село Храбърско