Годеч

Община Годеч е разположена в северозападната част на Софийското поле и е част от района на Софийска област. На север се издига Берковският дял на Стара планина с връх Ком (2016 м), на юг е разположена Чепън планина с най-висок връх Петров кръст (1206 м), а на изток са крайните издънки на Мала планина. Западната граница е със Сърбия и Черна гора. Общината има 20 населени места с общо население 5 375 жители (01.02.11 г.).

В административно отношение Годеч граничи със следните общини: на юг - с Драгоман, на север - с Берковица и Вършец, и на изток - със Своге и Костинброд.

Общата територия на община Годеч е 374000 дка, разпределени по следния начин:

o    51.8% - земеделски земи

o    42.3% - горска територия

o    2.6% - населени места

o    0.3% - водни площи

o    2.6% - територии за добив на полезни изкопаеми

o    0.5% - транспортни пътища

Административен център на общината е град Годеч, чиято централна част е разположена на двата бряга на река Нишава. Средната му надморска височина е 700 м.

Населени места в община Годеч:

 • с. Бракьовци
 • с. Равна
 • с. Лопушня
 • с. Гинци
 • с. Шума
 • с. Мургаш
 • с. Върбница
 • с. Каленовци
 • с. Букоровци
 • с. Голеш
 • с. Ропот
 • с. Връдловци
 • с. Станинци
 • с. Комщица
 • с. Смолча
 • с. Бърля
 • с. Губеш
 • с. Туден
 • с. Разбоище