Община Драгоман няма заеми и дългове и продължава да спазва стриктна бюджетна дисциплина

Добавена на:
01.09.2017/11:39
Коментари: 0

Публично обсъждане на Отчета на бюджета на Община Драгоман за 2016 година се проведе на 31 август.

Обсъждането е на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Драгоман.

От отчета става ясно, че през 2016 г. Община Драгоман не е ползвала заеми и съответно няма за погасяване такива към нито една институция. Освен това Общината не е поемала общински дълг и продължава да се придържа към политика, запазваща обема на предоставените публични услуги на населението, в рамките на ограничен финансов ресурс и стриктно спазване на бюджетната дисциплина, независимо от сложните политически и икономически условия в страната и окончателното приключване на всички 8 на брой проекти с европейско финансиране, отбелязват още от ръководството на администрацията.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: