Планираните прекъсвания на електрозахванването ще има в общините Божурище, Годеч, Костинброд, Своге и Сливница в периода 13-17 ноември

Добавена на:
13.11.2017/10:50
Коментари: 0

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч,  Костинброд, Сливница и Своге ще има в периода 13-17 ноември, информират от ЧЕЗ.

Ето и графикът на прекъсванията:

Община Божурище

13.11.2017 13:00 - 16:00ПРОЛЕША ЛАЛЕ 7; КЪЩА, УЧЕБНА СКЛАДОВА БАЗА

13.11.2017 09:30 - 15:00 БОЖУРИЩЕ ЛАЗУР

16.11.2017 10:00 - 13:00 ПОЖАРЕВО, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ КОСМОНАВТ ГЕОРГИ ИВАНОВ 71; УПИ ІІ 379/КВ27 УПИ ХІІ-369, КВ.29 ВИЛА, УЛ. КОКИЧЕ №11, МЕСНОСТ МОГИЛА

Община Годеч

14.11.2017 10:00 - 12:00 КОМЩИЦА ВИЛА

14.11.2017 11:00 - 14:00 ШУМА УПИ ХV-23 ВИЛА, УПИ VVII-71В.1, КЪЩА

18.11.2017 10:00 - 12:00 ГОДЕЧ СОФИЙСКО ШОСЕ 13

Община Костинброд

13.11.2017 15:45 - 16:30 КОСТИНБРОД ОБЕДИНЕНА ПЧЕЛАРСКА СТАНЦИЯ

13.11.2017 09:00 - 10:00 КОСТИНБРОД ОБЕДИНЕНА ПЧЕЛАРСКА СТАНЦИЯ

14.11.2017 14:00 - 16:00  ГОЛЯНОВЦИ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 14В, 14Б, 14А; местн.ул.ЦЕНТРАЛНА 9; УЛ НАРЦИС УПИ III-92.КВ 21 УПИ ХVІ-219, кв.13 3 УЛ.ВИКТОРИЯ, М.ЛАКАТА, ИМОТ 339027 14.11.2017 14:00 - 16:00

16.11.2017 12:00 - 16:00 КОСТИНБРОД АСЕН ЗЛАТАРОВ 2, 1А, 1; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 13, 47, 4, 23, 30, 24, 10А, 26, 34, 43А, 6, 41, 43, 36, 19, 22, 37, 53, 47А, 20, 15, 14, 1, 27, 35, 18, 33, 25, 11, 28, 29, 45, 4А, 17А, 38, 10, 7, 32, 2А, 49, 2Б, 8, 12, 11А, 31, 39, 16, 17, 51; ДЕТЕЛИНА 2 В, 1, 2 Б; КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР НИКОЛА Й ВАПЦАРОВ 6, 8, 4, 1, 10, 7, 2; ОБЕДИНЕНА 6, 21 БИРАРИЯ, 4; ОХРИД 22, 9, 18, 16, 6, 8, 1, 1А, 4, 11, 2 РОДОПА, 10, 24, 20, 2 Родопа, 2, 14, 3; ПИ 3675, КВ.99а РАЙНА КНЯГИНЯ 5; СЛАВЯНСКА 59, 49, 69А, 13, 2, 23, 109, 37, 9, 46, 88, 57, 69В, 63, 41А, 37А, 3А, 12, 39А, 4А, 45, 20, 18, 68, 73, 71А, 16, 67, 69, 71, 53, 15, 21, 39, 67А, 10, 7, 51, 61, 11, 47, 2В, 55, 69Б, 19, 43, 2Б, 41; УПИ III кв.100 УПИ XII кв.103 ФИЛИП ТОТЮ 19; ХРИСТО БОТЕВ 8, 3, 2, 4, 1, 5, 6, 2А; ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8, 3, 1, 4, 6, 5А, 2, 5; КООПЕР.ПАЗАР, ГЕРГАНА, 3, КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР, ОБЩ.ПАЗАР

Община Своге

16.11.2017 16:00 - 16:15 ВЛАДО ТРИЧКОВ 100 1, 2, 1; 104-ТА 36, 52, 50, 44, 28, 58, 4, 13, 60, 48, 24, 30, 8, 32, 38, 54, 56, 10, 42, 68 ВИЛА, 64, 6, 46; 105-ТА 1; 106-ТА 1; 107-МА 2, КЪЩА, 16; 109-ТА 10, 18; 10-ТА 5 БУНГАЛО, 10; 110-ТА 3, 19, 4, 11, 13; 111-ТА 15, 7, 4, 6, 17, 1, 13, 11, 16, 12, 19.; 112-ТА 23; 113-ТА 1, 3, 9, 7; 114-ТА 2, 12, 10, 5, 6, 8, 16, 1, 9; 115-ТА 1, 3, 9, 12, 8, 14, 10, 7, 13; 116-ТА 15, 8, 19, 17, 16, 23, 6 В.З. РОМЧА, 4, 7, 10; 119-ТА 3; 120-ТА 5, 2, 1, 4, 3; 126-ТА 67А, 79; 153-ТА 13; 17-ТА 2; 18-ТА 4, 8, 6, 6, 4, 8; 19-ТА 53, 37, 32, 41, 3, 28, 11, 35, 22, 17, 29, 12, 21, ВИЛА, 20, 33, 24, 26, 14, 31, 4, 2, 16, 30, 1, 5, 7, 3, 2, 35, 5, ВИЛА, 33, 28, 20, 22, 30, 11, 26, 16, 1, 4, 14, 17, 21, 31, 12, 7, 29, 24; 1-ВА 18, 14, 10, 3, 20, 1, 16, 1, 18, 10, 14, 16, 20, 3; 20-ТА 13, 10, 3, 2, 11, 1, 8, 4, 12, 9, 9, 3, 10, 4, 2, 12, 11, 8, 13, 1; 21-ВА 7, 7; 22-РА 1, 1; 23-ТА 1, 1; 25-ТА .12, 9, 12, 4, 14, 5, 8А, 11, 25, 8, 14, 4, 9, 5, 12, 8А, 25, 8, 11, .12; 26-ТА 1, 2, 1, 2; 28-МА 1; 2-РА 26, 24, 30, 22, 1, 7, 6, 12, 4, 10, 2, 28, 3, 13, 5, 11, 17, 19, 8, 9, 9, 8, 3, 13, 11, 5, 17, 4, 7, 2, 19, 28, 12, 10, 1, 6; 30-ТА КВ.22, 13; 32-РА 9, 11, 19; 34-ТА 13, 29; 36-ТА 1; 37-МА 15, 4 КЪЩА; 3-ТА 2, 3, 9, 1, 1, 3, 2, 9; 40-ТА 59, 33; 41-ВА 4; 42-РА 6, 2; 43-ТА 4; 44-ТА 16, 5; 45-ТА 1; 52-РА 4; 55-ТА 7 КЪЩА; 57-МА № 2; 58-МА 9; 59-ТА 40 КЪЩА, 42, № 4; 5-ТА №6, 16, 10, 18, 59, 55, 32, 20, 38, 54, 34, 52, 46, 41Б, 31, 44, 42, 29, 47, 22, 48, 26, 24, 57, 61, 33, 36, 43, 53, 50, 45, 49, 16, 37, 44, 26, 49, 61, 34, 32, 47, 29, 53, 55, 52, 48, 16, 22, 50, 36, 54, 24, 46, 43, 59, 38, 20, 37, 18, 57, 45, 41Б, 33, 31, 42; 60- ТА 10А КЪЩА, 59 КЪЩА, 5 ВИЛА; 62-РА 4 КЪЩА, 6; 69 ТА 16 ВИЛА; 6-ТА 1, 8А, 3, 8, 2, 10, 10, 1, 3, 8, 8А, 2; 71-ВА 25; 73-ТА 18 ВИЛА, 16 КВ.КЛИСУРА; 74-ТА 8 КЪЩА; 75-ТА 1; 76-ТА 7-МА 19, 10, 9, 3, 2, 15, 7, 17, 21, 4, 1, 11, 5, 5, 10, 4, 1, 9, 3, 19, 7, 11, 21, 15, 2, 17; 84-ТА 23, 7 КЪЩА; 8-МА 4, 10, 5, 2, 3, 6, 8, 7, 1, 6, 10, 7, 8, 4, 3, 5, 1, 2; 91-ВА 3; 92-РА 1 КЪЩА; 9-ТА 27, 28, 55, 1А, 3, 2, 9, 10, 7, 1, 4А, 4, 6, 2, 4А, 1, 3, 10, 6, 1А, 4, 7, 9; XVІІІ-272 КВ.20 ИМОТ 3267 КЛИСУРА УПИ XV-23, КВ.3; КМЕТСТВО ВТОРИ ЕТАЖ М. ПАДИНАТА М. ТОСКИНОТО ПИ №017010 МАХАЛА ГОЛЯМА ЛЪКА УПИ VIII-31, КВ.15, ВИЛА; МАХАЛА КАЛУГЕРИЦА ВИЛА, УПИ ІV-853, КВ.7; МАХАЛА КЛИСУРА СТРОЕЖ, КЪЩА, УПИ XXV-244, КВ.17, УПИ ХІ-8 КВ.2, ВИЛА, СТРОЕЖ, КЪЩА, УПИ ХХІV-218, КВ.16, ВИЛА; МАХАЛА КУКЛИТЕ МАХАЛА ОРЕШЕЦ МАХАЛА ПЕХЧАНИЦА ВИЛА; МАХАЛА РОМЧА ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА, 6 КЪЩА, КЪЩА; МАХ.ВРАНИЛ-ТУНЕЛА СИНИЯ КАМЪК СТР.ПОЛИГОН ГОРНИ ГОВЕДАРНИК УПИ XI-539 КВ.41 .УПИ12 КВ72 ВИЛА, ВИЛНА СГРАДА, ВИЛА, МАХ.КАЛУГЕРИЦА;НОВИ ИСКЪР; МЕСТНОСТ БРАНИШКИ ЛОЗЯ пл. №74;РЕБРОВО; БАТУЛИЙСКА БИТКА 1; ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 1; ГЕОРГИ РАКОВСКИ 302, 50; МАХ.БИВОЛА МАХ.КОРИ МАХ.ОГОРЕЛИЦА ВИЛА НОВ ЖИВОТ; МАХ.ПРЕСЛЪП ВИЛА; МАХ.СТАРО СЕЛО ВИЛА; СТАРА ПЛАНИНА 40, 24; МАХАЛА ГОЛЯМА ПОЛЯНА;ТОМПСЪН; АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ БОЖУР 4; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 39, 47; КОКИЧЕ 1; МАХ.КУПЕН МАХ.РАВНИЩЕ ТЕМЕНУГА 4 ВИЛА; ТОПОЛА 17; УСТРЕМ 8 ВИЛА, 1; ФРАНК ТОМПСЪН 26, 2; ХАН АСПАРУХ 19, 20, 25; КЪЩА, 2, ВИЛА, КЪЩА;ЦЕРЕЦЕЛ; ОБЩ.СВОГЕ МТП ЦЕРЕЦЕЛ ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА

16.11.2017 09:45 - 10:00 ВЛАДО ТРИЧКОВ 100 1, 2, 1; 104-ТА 36, 52, 50, 44, 28, 58, 4, 13, 60, 48, 24, 30, 8, 32, 38, 54, 56, 10, 42, 68 ВИЛА, 64, 6, 46; 105-ТА 1; 106-ТА 1; 107-МА 2, КЪЩА, 16; 109-ТА 10, 18; 10-ТА 5 БУНГАЛО, 10; 110-ТА 3, 19, 4, 11, 13; 111-ТА 15, 7, 4, 6, 17, 1, 13, 11, 16, 12, 19.; 112-ТА 23; 113-ТА 1, 3, 9, 7; 114-ТА 2, 12, 10, 5, 6, 8, 16, 1, 9; 115-ТА 1, 3, 9, 12, 8, 14, 10, 7, 13; 116-ТА 15, 8, 19, 17, 16, 23, 6 В.З. РОМЧА, 4, 7, 10; 119-ТА 3; 120-ТА 5, 2, 1, 4, 3; 126-ТА 67А, 79; 153-ТА 13; 17-ТА 2; 18-ТА 4, 8, 6, 6, 4, 8; 19-ТА 53, 37, 32, 41, 3, 28, 11, 35, 22, 17, 29, 12, 21, ВИЛА, 20, 33, 24, 26, 14, 31, 4, 2, 16, 30, 1, 5, 7, 3, 2, 35, 5, ВИЛА, 33, 28, 20, 22, 30, 11, 26, 16, 1, 4, 14, 17, 21, 31, 12, 7, 29, 24; 1-ВА 18, 14, 10, 3, 20, 1, 16, 1, 18, 10, 14, 16, 20, 3; 20-ТА 13, 10, 3, 2, 11, 1, 8, 4, 12, 9, 9, 3, 10, 4, 2, 12, 11, 8, 13, 1; 21-ВА 7, 7; 22-РА 1, 1; 23-ТА 1, 1; 25-ТА .12, 9, 12, 4, 14, 5, 8А, 11, 25, 8, 14, 4, 9, 5, 12, 8А, 25, 8, 11, .12; 26-ТА 1, 2, 1, 2; 28-МА 1; 2-РА 26, 24, 30, 22, 1, 7, 6, 12, 4, 10, 2, 28, 3, 13, 5, 11, 17, 19, 8, 9, 9, 8, 3, 13, 11, 5, 17, 4, 7, 2, 19, 28, 12, 10, 1, 6; 30-ТА КВ.22, 13; 32-РА 9, 11, 19; 34-ТА 13, 29; 36-ТА 1; 37-МА 15, 4 КЪЩА; 3-ТА 2, 3, 9, 1, 1, 3, 2, 9; 40-ТА 59, 33; 41-ВА 4; 42-РА 6, 2; 43-ТА 4; 44-ТА 16, 5; 45-ТА 1; 52-РА 4; 55-ТА 7 КЪЩА; 57-МА № 2; 58-МА 9; 59-ТА 40 КЪЩА, 42, № 4; 5-ТА №6, 16, 10, 18, 59, 55, 32, 20, 38, 54, 34, 52, 46, 41Б, 31, 44, 42, 29, 47, 22, 48, 26, 24, 57, 61, 33, 36, 43, 53, 50, 45, 49, 16, 37, 44, 26, 49, 61, 34, 32, 47, 29, 53, 55, 52, 48, 16, 22, 50, 36, 54, 24, 46, 43, 59, 38, 20, 37, 18, 57, 45, 41Б, 33, 31, 42; 60- ТА 10А КЪЩА, 59 КЪЩА, 5 ВИЛА; 62-РА 4 КЪЩА, 6; 69 ТА 16 ВИЛА; 6-ТА 1, 8А, 3, 8, 2, 10, 10, 1, 3, 8, 8А, 2; 71-ВА 25; 73-ТА 18 ВИЛА, 16 КВ.КЛИСУРА; 74-ТА 8 КЪЩА; 75-ТА 1; 76-ТА 7-МА 19, 10, 9, 3, 2, 15, 7, 17, 21, 4, 1, 11, 5, 5, 10, 4, 1, 9, 3, 19, 7, 11, 21, 15, 2, 17; 84-ТА 23, 7 КЪЩА; 8-МА 4, 10, 5, 2, 3, 6, 8, 7, 1, 6, 10, 7, 8, 4, 3, 5, 1, 2; 91-ВА 3; 92-РА 1 КЪЩА; 9-ТА 27, 28, 55, 1А, 3, 2, 9, 10, 7, 1, 4А, 4, 6, 2, 4А, 1, 3, 10, 6, 1А, 4, 7, 9; XVІІІ-272 КВ.20 ИМОТ 3267 КЛИСУРА УПИ XV-23, КВ.3; КМЕТСТВО ВТОРИ ЕТАЖ М. ПАДИНАТА М. ТОСКИНОТО ПИ №017010 МАХАЛА ГОЛЯМА ЛЪКА УПИ VIII-31, КВ.15, ВИЛА; МАХАЛА КАЛУГЕРИЦА ВИЛА, УПИ ІV-853, КВ.7; МАХАЛА КЛИСУРА СТРОЕЖ, КЪЩА, УПИ XXV-244, КВ.17, УПИ ХІ-8 КВ.2, ВИЛА, СТРОЕЖ, КЪЩА, УПИ ХХІV-218, КВ.16, ВИЛА; МАХАЛА КУКЛИТЕ МАХАЛА ОРЕШЕЦ МАХАЛА ПЕХЧАНИЦА ВИЛА; МАХАЛА РОМЧА ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА, 6 КЪЩА, КЪЩА; МАХ.ВРАНИЛ-ТУНЕЛА СИНИЯ КАМЪК СТР.ПОЛИГОН ГОРНИ ГОВЕДАРНИК УПИ XI-539 КВ.41 .УПИ12 КВ72 ВИЛА, ВИЛНА СГРАДА, ВИЛА, МАХ.КАЛУГЕРИЦА;НОВИ ИСКЪР; МЕСТНОСТ БРАНИШКИ ЛОЗЯ пл. №74;РЕБРОВО; БАТУЛИЙСКА БИТКА 1; ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 1; ГЕОРГИ РАКОВСКИ 302, 50; МАХ.БИВОЛА МАХ.КОРИ МАХ.ОГОРЕЛИЦА ВИЛА НОВ ЖИВОТ; МАХ.ПРЕСЛЪП ВИЛА; МАХ.СТАРО СЕЛО ВИЛА; СТАРА ПЛАНИНА 40, 24; МАХАЛА ГОЛЯМА ПОЛЯНА;ТОМПСЪН; АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ БОЖУР 4; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 39, 47; КОКИЧЕ 1; МАХ.КУПЕН МАХ.РАВНИЩЕ ТЕМЕНУГА 4 ВИЛА; ТОПОЛА 17; УСТРЕМ 8 ВИЛА, 1; ФРАНК ТОМПСЪН 26, 2; ХАН АСПАРУХ 19, 20, 25; КЪЩА, 2, ВИЛА, КЪЩА;ЦЕРЕЦЕЛ; ОБЩ.СВОГЕ МТП ЦЕРЕЦЕЛ ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА

16.11.2017 09:45 - 16:15 НОВИ ИСКЪР МЕСТНОСТ БРАНИШКИ ЛОЗЯ пл. №74

17.11.2017 16:00 - 16:15 ВЛАДО ТРИЧКОВ 100 1, 2, 1; 104-ТА 36, 52, 50, 44, 28, 58, 4, 13, 60, 48, 24, 30, 8, 32, 38, 54, 56, 10, 42, 68 ВИЛА, 64, 6, 46; 105-ТА 1; 106-ТА 1; 107-МА 2, КЪЩА, 16; 109-ТА 10, 18; 10-ТА 5 БУНГАЛО, 10; 110-ТА 3, 19, 4, 11, 13; 111-ТА 15, 7, 4, 6, 17, 1, 13, 11, 16, 12, 19.; 112-ТА 23; 113-ТА 1, 3, 9, 7; 114-ТА 2, 12, 10, 5, 6, 8, 16, 1, 9; 115-ТА 1, 3, 9, 12, 8, 14, 10, 7, 13; 116-ТА 15, 8, 19, 17, 16, 23, 6 В.З. РОМЧА, 4, 7, 10; 119-ТА 3; 120-ТА 5, 2, 1, 4, 3; 126-ТА 67А, 79; 153-ТА 13; 17-ТА 2; 18-ТА 4, 8, 6, 6, 4, 8; 19-ТА 53, 37, 32, 41, 3, 28, 11, 35, 22, 17, 29, 12, 21, ВИЛА, 20, 33, 24, 26, 14, 31, 4, 2, 16, 30, 1, 5, 7, 3, 2, 35, 5, ВИЛА, 33, 28, 20, 22, 30, 11, 26, 16, 1, 4, 14, 17, 21, 31, 12, 7, 29, 24; 1-ВА 18, 14, 10, 3, 20, 1, 16, 1, 18, 10, 14, 16, 20, 3; 20-ТА 13, 10, 3, 2, 11, 1, 8, 4, 12, 9, 9, 3, 10, 4, 2, 12, 11, 8, 13, 1; 21-ВА 7, 7; 22-РА 1, 1; 23-ТА 1, 1; 25-ТА .12, 9, 12, 4, 14, 5, 8А, 11, 25, 8, 14, 4, 9, 5, 12, 8А, 25, 8, 11, .12; 26-ТА 1, 2, 1, 2; 28-МА 1; 2-РА 26, 24, 30, 22, 1, 7, 6, 12, 4, 10, 2, 28, 3, 13, 5, 11, 17, 19, 8, 9, 9, 8, 3, 13, 11, 5, 17, 4, 7, 2, 19, 28, 12, 10, 1, 6; 30-ТА КВ.22, 13; 32-РА 9, 11, 19; 34-ТА 13, 29; 36-ТА 1; 37-МА 15, 4 КЪЩА; 3-ТА 2, 3, 9, 1, 1, 3, 2, 9; 40-ТА 59, 33; 41-ВА 4; 42-РА 6, 2; 43-ТА 4; 44-ТА 16, 5; 45-ТА 1; 52-РА 4; 55-ТА 7 КЪЩА; 57-МА № 2; 58-МА 9; 59-ТА 40 КЪЩА, 42, № 4; 5-ТА №6, 16, 10, 18, 59, 55, 32, 20, 38, 54, 34, 52, 46, 41Б, 31, 44, 42, 29, 47, 22, 48, 26, 24, 57, 61, 33, 36, 43, 53, 50, 45, 49, 16, 37, 44, 26, 49, 61, 34, 32, 47, 29, 53, 55, 52, 48, 16, 22, 50, 36, 54, 24, 46, 43, 59, 38, 20, 37, 18, 57, 45, 41Б, 33, 31, 42; 60- ТА 10А КЪЩА, 59 КЪЩА, 5 ВИЛА; 62-РА 4 КЪЩА, 6; 69 ТА 16 ВИЛА; 6-ТА 1, 8А, 3, 8, 2, 10, 10, 1, 3, 8, 8А, 2; 71-ВА 25; 73-ТА 18 ВИЛА, 16 КВ.КЛИСУРА; 74-ТА 8 КЪЩА; 75-ТА 1; 76-ТА 7-МА 19, 10, 9, 3, 2, 15, 7, 17, 21, 4, 1, 11, 5, 5, 10, 4, 1, 9, 3, 19, 7, 11, 21, 15, 2, 17; 84-ТА 23, 7 КЪЩА; 8-МА 4, 10, 5, 2, 3, 6, 8, 7, 1, 6, 10, 7, 8, 4, 3, 5, 1, 2; 91-ВА 3; 92-РА 1 КЪЩА; 9-ТА 27, 28, 55, 1А, 3, 2, 9, 10, 7, 1, 4А, 4, 6, 2, 4А, 1, 3, 10, 6, 1А, 4, 7, 9; XVІІІ-272 КВ.20 ИМОТ 3267 КЛИСУРА УПИ XV-23, КВ.3; КМЕТСТВО ВТОРИ ЕТАЖ М. ПАДИНАТА М. ТОСКИНОТО ПИ №017010 МАХАЛА ГОЛЯМА ЛЪКА УПИ VIII-31, КВ.15, ВИЛА; МАХАЛА КАЛУГЕРИЦА ВИЛА, УПИ ІV-853, КВ.7; МАХАЛА КЛИСУРА СТРОЕЖ, КЪЩА, УПИ XXV-244, КВ.17, УПИ ХІ-8 КВ.2, ВИЛА, СТРОЕЖ, КЪЩА, УПИ ХХІV-218, КВ.16, ВИЛА; МАХАЛА КУКЛИТЕ МАХАЛА ОРЕШЕЦ МАХАЛА ПЕХЧАНИЦА ВИЛА; МАХАЛА РОМЧА ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА, 6 КЪЩА, КЪЩА; МАХ.ВРАНИЛ-ТУНЕЛА СИНИЯ КАМЪК СТР.ПОЛИГОН ГОРНИ ГОВЕДАРНИК УПИ XI-539 КВ.41 .УПИ12 КВ72 ВИЛА, ВИЛНА СГРАДА, ВИЛА, МАХ.КАЛУГЕРИЦА;НОВИ ИСКЪР; МЕСТНОСТ БРАНИШКИ ЛОЗЯ пл. №74;РЕБРОВО; БАТУЛИЙСКА БИТКА 1; ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 1; ГЕОРГИ РАКОВСКИ 302, 50; МАХ.БИВОЛА МАХ.КОРИ МАХ.ОГОРЕЛИЦА ВИЛА НОВ ЖИВОТ; МАХ.ПРЕСЛЪП ВИЛА; МАХ.СТАРО СЕЛО ВИЛА; СТАРА ПЛАНИНА 40, 24; МАХАЛА ГОЛЯМА ПОЛЯНА;ТОМПСЪН; АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ БОЖУР 4; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 39, 47; КОКИЧЕ 1; МАХ.КУПЕН МАХ.РАВНИЩЕ ТЕМЕНУГА 4 ВИЛА; ТОПОЛА 17; УСТРЕМ 8 ВИЛА, 1; ФРАНК ТОМПСЪН 26, 2; ХАН АСПАРУХ 19, 20, 25; КЪЩА, 2, ВИЛА, КЪЩА;ЦЕРЕЦЕЛ; ОБЩ.СВОГЕ МТП ЦЕРЕЦЕЛ ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА

17.11.2017 09:45 - 10:00 ВЛАДО ТРИЧКОВ 100 1, 2, 1; 104-ТА 36, 52, 50, 44, 28, 58, 4, 13, 60, 48, 24, 30, 8, 32, 38, 54, 56, 10, 42, 68 ВИЛА, 64, 6, 46; 105-ТА 1; 106-ТА 1; 107-МА 2, КЪЩА, 16; 109-ТА 10, 18; 10-ТА 5 БУНГАЛО, 10; 110-ТА 3, 19, 4, 11, 13; 111-ТА 15, 7, 4, 6, 17, 1, 13, 11, 16, 12, 19.; 112-ТА 23; 113-ТА 1, 3, 9, 7; 114-ТА 2, 12, 10, 5, 6, 8, 16, 1, 9; 115-ТА 1, 3, 9, 12, 8, 14, 10, 7, 13; 116-ТА 15, 8, 19, 17, 16, 23, 6 В.З. РОМЧА, 4, 7, 10; 119-ТА 3; 120-ТА 5, 2, 1, 4, 3; 126-ТА 67А, 79; 153-ТА 13; 17-ТА 2; 18-ТА 4, 8, 6, 6, 4, 8; 19-ТА 53, 37, 32, 41, 3, 28, 11, 35, 22, 17, 29, 12, 21, ВИЛА, 20, 33, 24, 26, 14, 31, 4, 2, 16, 30, 1, 5, 7, 3, 2, 35, 5, ВИЛА, 33, 28, 20, 22, 30, 11, 26, 16, 1, 4, 14, 17, 21, 31, 12, 7, 29, 24; 1-ВА 18, 14, 10, 3, 20, 1, 16, 1, 18, 10, 14, 16, 20, 3; 20-ТА 13, 10, 3, 2, 11, 1, 8, 4, 12, 9, 9, 3, 10, 4, 2, 12, 11, 8, 13, 1; 21-ВА 7, 7; 22-РА 1, 1; 23-ТА 1, 1; 25-ТА .12, 9, 12, 4, 14, 5, 8А, 11, 25, 8, 14, 4, 9, 5, 12, 8А, 25, 8, 11, .12; 26-ТА 1, 2, 1, 2; 28-МА 1; 2-РА 26, 24, 30, 22, 1, 7, 6, 12, 4, 10, 2, 28, 3, 13, 5, 11, 17, 19, 8, 9, 9, 8, 3, 13, 11, 5, 17, 4, 7, 2, 19, 28, 12, 10, 1, 6; 30-ТА КВ.22, 13; 32-РА 9, 11, 19; 34-ТА 13, 29; 36-ТА 1; 37-МА 15, 4 КЪЩА; 3-ТА 2, 3, 9, 1, 1, 3, 2, 9; 40-ТА 59, 33; 41-ВА 4; 42-РА 6, 2; 43-ТА 4; 44-ТА 16, 5; 45-ТА 1; 52-РА 4; 55-ТА 7 КЪЩА; 57-МА № 2; 58-МА 9; 59-ТА 40 КЪЩА, 42, № 4; 5-ТА №6, 16, 10, 18, 59, 55, 32, 20, 38, 54, 34, 52, 46, 41Б, 31, 44, 42, 29, 47, 22, 48, 26, 24, 57, 61, 33, 36, 43, 53, 50, 45, 49, 16, 37, 44, 26, 49, 61, 34, 32, 47, 29, 53, 55, 52, 48, 16, 22, 50, 36, 54, 24, 46, 43, 59, 38, 20, 37, 18, 57, 45, 41Б, 33, 31, 42; 60- ТА 10А КЪЩА, 59 КЪЩА, 5 ВИЛА; 62-РА 4 КЪЩА, 6; 69 ТА 16 ВИЛА; 6-ТА 1, 8А, 3, 8, 2, 10, 10, 1, 3, 8, 8А, 2; 71-ВА 25; 73-ТА 18 ВИЛА, 16 КВ.КЛИСУРА; 74-ТА 8 КЪЩА; 75-ТА 1; 76-ТА 7-МА 19, 10, 9, 3, 2, 15, 7, 17, 21, 4, 1, 11, 5, 5, 10, 4, 1, 9, 3, 19, 7, 11, 21, 15, 2, 17; 84-ТА 23, 7 КЪЩА; 8-МА 4, 10, 5, 2, 3, 6, 8, 7, 1, 6, 10, 7, 8, 4, 3, 5, 1, 2; 91-ВА 3; 92-РА 1 КЪЩА; 9-ТА 27, 28, 55, 1А, 3, 2, 9, 10, 7, 1, 4А, 4, 6, 2, 4А, 1, 3, 10, 6, 1А, 4, 7, 9; XVІІІ-272 КВ.20 ИМОТ 3267 КЛИСУРА УПИ XV-23, КВ.3; КМЕТСТВО ВТОРИ ЕТАЖ М. ПАДИНАТА М. ТОСКИНОТО ПИ №017010 МАХАЛА ГОЛЯМА ЛЪКА УПИ VIII-31, КВ.15, ВИЛА; МАХАЛА КАЛУГЕРИЦА ВИЛА, УПИ ІV-853, КВ.7; МАХАЛА КЛИСУРА СТРОЕЖ, КЪЩА, УПИ XXV-244, КВ.17, УПИ ХІ-8 КВ.2, ВИЛА, СТРОЕЖ, КЪЩА, УПИ ХХІV-218, КВ.16, ВИЛА; МАХАЛА КУКЛИТЕ МАХАЛА ОРЕШЕЦ МАХАЛА ПЕХЧАНИЦА ВИЛА; МАХАЛА РОМЧА ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА, 6 КЪЩА, КЪЩА; МАХ.ВРАНИЛ-ТУНЕЛА СИНИЯ КАМЪК СТР.ПОЛИГОН ГОРНИ ГОВЕДАРНИК УПИ XI-539 КВ.41 .УПИ12 КВ72 ВИЛА, ВИЛНА СГРАДА, ВИЛА, МАХ.КАЛУГЕРИЦА;НОВИ ИСКЪР; МЕСТНОСТ БРАНИШКИ ЛОЗЯ пл. №74;РЕБРОВО; БАТУЛИЙСКА БИТКА 1; ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 1; ГЕОРГИ РАКОВСКИ 302, 50; МАХ.БИВОЛА МАХ.КОРИ МАХ.ОГОРЕЛИЦА ВИЛА НОВ ЖИВОТ; МАХ.ПРЕСЛЪП ВИЛА; МАХ.СТАРО СЕЛО ВИЛА; СТАРА ПЛАНИНА 40, 24; МАХАЛА ГОЛЯМА ПОЛЯНА;ТОМПСЪН; АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ БОЖУР 4; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 39, 47; КОКИЧЕ 1; МАХ.КУПЕН МАХ.РАВНИЩЕ ТЕМЕНУГА 4 ВИЛА; ТОПОЛА 17; УСТРЕМ 8 ВИЛА, 1; ФРАНК ТОМПСЪН 26, 2; ХАН АСПАРУХ 19, 20, 25; КЪЩА, 2, ВИЛА, КЪЩА;ЦЕРЕЦЕЛ; ОБЩ.СВОГЕ МТП ЦЕРЕЦЕЛ ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА

17.11.2017 09:45 - 16:15 НОВИ ИСКЪР МЕСТНОСТ БРАНИШКИ ЛОЗЯ пл. №74

Община Сливница

СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА БАБА ТОНКА 14, 8, 11, 3, 7, 6, 9, 12, 17, 10, 1, 15, 4, 2; КАПИТАН КОСТА ПАНИЦА 2, 10, 8, 6, 1, 3, 4; КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-БАТЕНБЕРГ 11, 13; ЛЕВ ТОЛСТОЙ 1; МИР 4; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 60, 64, 33А, 68, 35, 42, 37, 41, 43, 39, 52, 48, 62, 66, 70, 46, 50, 58, 54, 68 68, МАГАЗИН ЗА ЦВЕТЯ И СУВЕНИРИ, 44, 56, 33; СЪЕДИНЕНИЕ 2 УПИ ХVІІ, КВ.8; ХРИСТО БОТЕВ 12, 8, 3, 6, 10, 4, 5А, 2, 5; ЦАР САМУИЛ 3, 1, 81; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 57, 69, 87, 75, 83, 101, 59, 79, 107, 103, 113, 93, 97, 73, 89, 105, 85, 71, 77, 91, 109, 65, 61, 95, 99, 111, 63, 67; 35

13.11.2017 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Изнасяне на електромерни табла

СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 4, 3; КЛОКОТНИЦА 5, 4, 3, 9, 8, 10, 11, 12, 17, 23, 14, 15, 6, 16, 32, 18, 7; КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ 20, 18, 8, 4, 11, 9, 13А, 17, 9А, 15, 10, 1, 13, 7, 16, 2, 3, 8А, 12, 14, 5; МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КЕНИН 38, 36; ОБОРИЩЕ 3, 9, 7, 5, 1; ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 24, 17А, 18, 13, 16А, 12, 20, 21, 4, 15, 16, 10, 26, 17, 6, 11, 8, 2, 22, 14, 19; СПАРТАК 11, 1, 3, 15, 5, 7, 6, 13А, 10, 8, 9, 15А, 4, 3А, 13, 9А, 2; ТРИ УШИ 8, 3, 5, 2, 1, 4

13.11.2017 12:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Нови присъединявания

СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 2, 1, 9А, 3, 9, 5, 4; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3, 1, 5, 2; ИВАН ВАЗОВ 22, 2, 42, 9, 36, 17, 7, 29, 44, 30, 8, 35, 38, 15, 46, 23, 12, 10, 20, 9А, 18, 27, 40, 37, 1, 19, 4, 16, 34, 11, 25, 32, 3, 28, 13, 14, 20А, 6, 5, 33, 24, 48; КАПИТАН АТАНАС УЗУНОВ 6, 1, 1А, 2, 4; МАКСИМ ГОРКИ 6, 7, 6; НЕШО БОНЧЕВ 3, 6, 1, 5, 2, 4, 8, 7; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 21, 17, 27, 26, № 23, 23, 28, 8, 10, 22, 25, 19, 16, 7, 14, 24, 15, 6, 12, 4А, 18; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 7, 3, 5, 13, 2, 15, 9, 11, 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 2, 3, 10, 12, 11, 14, 6, 15, 4, 9, 8, 19, 5, 1, 18, 7; СЛИВНИЦА УПИ ХІ-997, КВ.65; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 3; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 19, 31, 21, 39, 41, 29, 5, 13, 11 КЪЩА, 37, 45, 35, 25, 3, 27, 33, 9, 11, 43, 17, 15; ЮРИЙ ГАГАРИН 6, 8, 14, 12, 10, 16, 2, 4

13.11.2017 09:00 - 16:00

14.11.2017 09:00 - 16:00 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА БАБА ТОНКА 14, 8, 11, 3, 7, 6, 9, 12, 17, 10, 1, 15, 4, 2; КАПИТАН КОСТА ПАНИЦА 2, 10, 8, 6, 1, 3, 4; КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-БАТЕНБЕРГ 11, 13; ЛЕВ ТОЛСТОЙ 1; МИР 4; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 60, 64, 33А, 68, 35, 42, 37, 41, 43, 39, 52, 48, 62, 66, 70, 46, 50, 58, 54, 68 68, МАГАЗИН ЗА ЦВЕТЯ И СУВЕНИРИ, 44, 56, 33; СЪЕДИНЕНИЕ 2 УПИ ХVІІ, КВ.8; ХРИСТО БОТЕВ 12, 8, 3, 6, 10, 4, 5А, 2, 5; ЦАР САМУИЛ 3, 1, 81; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 57, 69, 87, 75, 83, 101, 59, 79, 107, 103, 113, 93, 97, 73, 89, 105, 85, 71, 77, 91, 109, 65, 61, 95, 99, 111, 63, 67; 35

14.11.2017 09:00 - 16:00 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 2, 1, 9А, 3, 9, 5, 4; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3, 1, 5, 2; ИВАН ВАЗОВ 22, 2, 42, 9, 36, 17, 7, 29, 44, 30, 8, 35, 38, 15, 46, 23, 12, 10, 20, 9А, 18, 27, 40, 37, 1, 19, 4, 16, 34, 11, 25, 32, 3, 28, 13, 14, 20А, 6, 5, 33, 24, 48; КАПИТАН АТАНАС УЗУНОВ 6, 1, 1А, 2, 4; МАКСИМ ГОРКИ 6, 7, 6; НЕШО БОНЧЕВ 3, 6, 1, 5, 2, 4, 8, 7; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 21, 17, 27, 26, № 23, 23, 28, 8, 10, 22, 25, 19, 16, 7, 14, 24, 15, 6, 12, 4А, 18; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 7, 3, 5, 13, 2, 15, 9, 11, 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 2, 3, 10, 12, 11, 14, 6, 15, 4, 9, 8, 19, 5, 1, 18, 7; СЛИВНИЦА УПИ ХІ-997, КВ.65; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 3; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 19, 31, 21, 39, 41, 29, 5, 13, 11 КЪЩА, 37, 45, 35, 25, 3, 27, 33, 9, 11, 43, 17, 15; ЮРИЙ ГАГАРИН 6, 8, 14, 12, 10, 16, 2, 4

15.11.2017 09:00 - 16:00 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА БАБА ТОНКА 14, 8, 11, 3, 7, 6, 9, 12, 17, 10, 1, 15, 4, 2; КАПИТАН КОСТА ПАНИЦА 2, 10, 8, 6, 1, 3, 4; КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-БАТЕНБЕРГ 11, 13; ЛЕВ ТОЛСТОЙ 1; МИР 4; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 60, 64, 33А, 68, 35, 42, 37, 41, 43, 39, 52, 48, 62, 66, 70, 46, 50, 58, 54, 68 68, МАГАЗИН ЗА ЦВЕТЯ И СУВЕНИРИ, 44, 56, 33; СЪЕДИНЕНИЕ 2 УПИ ХVІІ, КВ.8; ХРИСТО БОТЕВ 12, 8, 3, 6, 10, 4, 5А, 2, 5; ЦАР САМУИЛ 3, 1, 81; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 57, 69, 87, 75, 83, 101, 59, 79, 107, 103, 113, 93, 97, 73, 89, 105, 85, 71, 77, 91, 109, 65, 61, 95, 99, 111, 63, 67; 35

15.11.2017 09:00 - 16:00 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 2, 1, 9А, 3, 9, 5, 4; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3, 1, 5, 2; ИВАН ВАЗОВ 22, 2, 42, 9, 36, 17, 7, 29, 44, 30, 8, 35, 38, 15, 46, 23, 12, 10, 20, 9А, 18, 27, 40, 37, 1, 19, 4, 16, 34, 11, 25, 32, 3, 28, 13, 14, 20А, 6, 5, 33, 24, 48; КАПИТАН АТАНАС УЗУНОВ 6, 1, 1А, 2, 4; МАКСИМ ГОРКИ 6, 7, 6; НЕШО БОНЧЕВ 3, 6, 1, 5, 2, 4, 8, 7; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 21, 17, 27, 26, № 23, 23, 28, 8, 10, 22, 25, 19, 16, 7, 14, 24, 15, 6, 12, 4А, 18; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 7, 3, 5, 13, 2, 15, 9, 11, 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 2, 3, 10, 12, 11, 14, 6, 15, 4, 9, 8, 19, 5, 1, 18, 7; СЛИВНИЦА УПИ ХІ-997, КВ.65; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 3; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 19, 31, 21, 39, 41, 29, 5, 13, 11 КЪЩА, 37, 45, 35, 25, 3, 27, 33, 9, 11, 43, 17, 15; ЮРИЙ ГАГАРИН 6, 8, 14, 12, 10, 16, 2, 4

16.11.2017 09:00 - 16:00 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА БАБА ТОНКА 14, 8, 11, 3, 7, 6, 9, 12, 17, 10, 1, 15, 4, 2; КАПИТАН КОСТА ПАНИЦА 2, 10, 8, 6, 1, 3, 4; КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-БАТЕНБЕРГ 11, 13; ЛЕВ ТОЛСТОЙ 1; МИР 4; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 60, 64, 33А, 68, 35, 42, 37, 41, 43, 39, 52, 48, 62, 66, 70, 46, 50, 58, 54, 68 68, МАГАЗИН ЗА ЦВЕТЯ И СУВЕНИРИ, 44, 56, 33; СЪЕДИНЕНИЕ 2 УПИ ХVІІ, КВ.8; ХРИСТО БОТЕВ 12, 8, 3, 6, 10, 4, 5А, 2, 5; ЦАР САМУИЛ 3, 1, 81; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 57, 69, 87, 75, 83, 101, 59, 79, 107, 103, 113, 93, 97, 73, 89, 105, 85, 71, 77, 91, 109, 65, 61, 95, 99, 111, 63, 67; 35

16.11.2017 11:00 - 14:00 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА ОТЕЦ МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ 44, 11, 38, 42, 9, 40, 36; РОТМ. АТ.БЕНДЕРЕВ (Д.БЕНД 8, 4, 6; СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 5А, 9, 10А, 11, 7, 10, 6, 3, 12, 8, 13, 1, 4, 5, 3А, 2, 13А; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 14, 12; ШИПКА 18, 17, 19, 20, 15, 11, 12, 21, 13

16.11.2017 09:00 - 16:00 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 2, 1, 9А, 3, 9, 5, 4; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3, 1, 5, 2; ИВАН ВАЗОВ 22, 2, 42, 9, 36, 17, 7, 29, 44, 30, 8, 35, 38, 15, 46, 23, 12, 10, 20, 9А, 18, 27, 40, 37, 1, 19, 4, 16, 34, 11, 25, 32, 3, 28, 13, 14, 20А, 6, 5, 33, 24, 48; КАПИТАН АТАНАС УЗУНОВ 6, 1, 1А, 2, 4; МАКСИМ ГОРКИ 6, 7, 6; НЕШО БОНЧЕВ 3, 6, 1, 5, 2, 4, 8, 7; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 21, 17, 27, 26, № 23, 23, 28, 8, 10, 22, 25, 19, 16, 7, 14, 24, 15, 6, 12, 4А, 18; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 7, 3, 5, 13, 2, 15, 9, 11, 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 2, 3, 10, 12, 11, 14, 6, 15, 4, 9, 8, 19, 5, 1, 18, 7; СЛИВНИЦА УПИ ХІ-997, КВ.65; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 3; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 19, 31, 21, 39, 41, 29, 5, 13, 11 КЪЩА, 37, 45, 35, 25, 3, 27, 33, 9, 11, 43, 17, 15; ЮРИЙ ГАГАРИН 6, 8, 14, 12, 10, 16, 2, 4

17.11.2017 09:00 - 16:00 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА БАБА ТОНКА 14, 8, 11, 3, 7, 6, 9, 12, 17, 10, 1, 15, 4, 2; КАПИТАН КОСТА ПАНИЦА 2, 10, 8, 6, 1, 3, 4; КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-БАТЕНБЕРГ 11, 13; ЛЕВ ТОЛСТОЙ 1; МИР 4; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 60, 64, 33А, 68, 35, 42, 37, 41, 43, 39, 52, 48, 62, 66, 70, 46, 50, 58, 54, 68 68, МАГАЗИН ЗА ЦВЕТЯ И СУВЕНИРИ, 44, 56, 33; СЪЕДИНЕНИЕ 2 УПИ ХVІІ, КВ.8; ХРИСТО БОТЕВ 12, 8, 3, 6, 10, 4, 5А, 2, 5; ЦАР САМУИЛ 3, 1, 81; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 57, 69, 87, 75, 83, 101, 59, 79, 107, 103, 113, 93, 97, 73, 89, 105, 85, 71, 77, 91, 109, 65, 61, 95, 99, 111, 63, 67; 35

17.11.2017 09:00 - 16:00 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 2, 1, 9А, 3, 9, 5, 4; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3, 1, 5, 2; ИВАН ВАЗОВ 22, 2, 42, 9, 36, 17, 7, 29, 44, 30, 8, 35, 38, 15, 46, 23, 12, 10, 20, 9А, 18, 27, 40, 37, 1, 19, 4, 16, 34, 11, 25, 32, 3, 28, 13, 14, 20А, 6, 5, 33, 24, 48; КАПИТАН АТАНАС УЗУНОВ 6, 1, 1А, 2, 4; МАКСИМ ГОРКИ 6, 7, 6; НЕШО БОНЧЕВ 3, 6, 1, 5, 2, 4, 8, 7; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 21, 17, 27, 26, № 23, 23, 28, 8, 10, 22, 25, 19, 16, 7, 14, 24, 15, 6, 12, 4А, 18; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 7, 3, 5, 13, 2, 15, 9, 11, 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 2, 3, 10, 12, 11, 14, 6, 15, 4, 9, 8, 19, 5, 1, 18, 7; СЛИВНИЦА УПИ ХІ-997, КВ.65; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 3; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 19, 31, 21, 39, 41, 29, 5, 13, 11 КЪЩА, 37, 45, 35, 25, 3, 27, 33, 9, 11, 43, 17, 15; ЮРИЙ ГАГАРИН 6, 8, 14, 12, 10, 16, 2, 4

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: