Прекъсвания на електрозахранването ще има на територията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, Годеч, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 13-17 февруари, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище

13.02.2018 09:30 - 13:00 ПРОЛЕША I-040225 ВИЛА

13.02.2018 09:30 - 16:00 ХРАБЪРСКО МАХАЛА СТАРО СЕЛО МАХАЛА ЧЕРЕН ПЕШО МИКРОЯЗОВИР ХРАБЪРСКО ВИЛА, КЪЩА

14.02.2018 09:30 - 16:00 ХРАБЪРСКО МАХАЛА СТАРО СЕЛО МАХАЛА ЧЕРЕН ПЕШО МИКРОЯЗОВИР ХРАБЪРСКО ВИЛА, КЪЩА

14.02.2018 09:00 - 10:00 БОЖУРИЩЕ АКАЦИЯ 1; ЕВРОПА 104, 108, 72, 156, 93; ЗЕМЛИЩЕ С. ПРОЛЕША / БОЖУРИЩЕ МАКСИМ ГОРКИ 27, 16, 25, 23, 28, 26, 19, 29, 22, 18, 30, 20, 15, 42, КЪЩА, 49А, 45, 46, 5А, 39, 47, 44, 43, 41, 17, 43А, 40, 49, УПИ 4-019003, КВ.7, УПИ X034032, КВ.10; СТП МАКСИМ ГОРКИ ХАН КАРДАМ 3; ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ ЦАР ИВАН ШИШМАН ЦАР САМУИЛ 4, 1; ЧЕРНА БАРА КЪЩА, 4 Ж.КВ.ЧЕРНА БАРА, 14, 18, 13, 20, 28, 16, 5, 8, 23, 2, 12, 19, 6, 17, 11, 15, 27, 10, 7, УПИ XII-034032, КВ.10, 9, 26, 22, 1, 24; БУЛ.ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ 88;ГЪЛЪБОВЦИ; 1 ВА СТРОЕЖ, 1 ВИЛА; 18 ТА 5; 22-РА 7; XVII-418, КВ.51 ДЕЯНОВА ВОДЕНИЦА МАХАЛА ДИМИТРАШКОВ СЛОГ СТРОЕЖ СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ 50А, 47, 55, 61 ВИЛА, 44, 24 ВИЛА, 49; УПИ 240 КВ.38 УПИ І--410 КВ. 50 УПИ III-219 КВ.34 ХVII-244 КВ. 38; ВИЛА;ПРОЛЕША; 70 ЛЯТНА КУХНЯ; I-040225 IV-училище IX-108, КВ.16 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 74; ИВАН ВАЗОВ 12; ЛАЛЕ 7; ПИ 043001 УЛ.КОКИЧЕ УПИ ||-259, КВ.75 УПИ VІ-040021 КВ.65 ОБЩ. БОЖУРИЩЕ УПИ VІ-045140 УПИ VІІ-108, КВ.16 УПИ V-29 КВ.11 УПИ ІV-296 УПИ ХVІІ - 014034 КВ.8 М.ЛАЗАР УПИХІ-102 кв.15 ХРИСТО БОТЕВ 90; Христо Ботев/Бивш Стопански двор ЦАР КАЛОЯН УПИ IV-040022 КВ.71 ВИЛА, УПИ І-027035 М.БЪШИНА ПАДИНА, УПИ ХV-041057, 041167 КВ.66, КЪЩА, КЪЩА, 51, КЪЩА, УЧЕБНА СКЛАДОВА БАЗА, ВИЛА;ХЕРАКОВО; №3 СТОПАНСКИ ДВОР ІІІ-694, кв.48, м.БОБЕН II-024019 III-028096, КВ.1 МЕСТНОСТ " ГОЛИ ВРЪХ"; IV-028096, КВ.1 МЕСТНОСТ " ГОЛИ ВРЪХ"; V-028096, КВ.1 МЕСТНОСТ " ГОЛИ ВРЪХ"; V-130086, М.САВИНА ВОДИЕНИЦА 75 VI-028096, КВ.1 МЕСТНОСТ " ГОЛИ ВРЪХ"; VII-028073, КВ.1 МЕСТНОСТ " ГОЛИ ВРЪХ"; XII-396 И XII-397, КВ.39 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ (МАХ.БОБЕН) 52; М. БАЛИН ДОЛ М. СКАЛА, УПИ ІІІ-176111, КВ.2 МАХАЛА БЕЛИЦА ВИЛА; УПИ 024020, КВ.4 УПИ I-694, КВ.48 УПИ V-024020 КВ.4 УПИ V-166, КВ.1 УПИ VIII-126, КВ.4 УПИ XII-029062 КВ.1; УПИ XXI-342, КВ.37 УПИ ХV-545, КВ.70, М.КАНТОН ХАН КУБРАТ ХЕРАКОВО ХАНЧЕ КЪЩА, ВИЛА, ВИЛА 39, 455, МЕСТНОСТ "ГЪЗЕЛЕВ ДОЛ", 0, М.ВУЧОВО ЛИВАГЕ, КЪЩА, КЪЩА, , ТП СКАЛА МАХАЛА, ВИЛА, МАХ. БОБЕН, МАХ.БОБЕН, УПИ ІІІ-391, ВИЛА, МАХАЛА БОБЕН, КЪЩА;ХРАБЪРСКО; I-075017 КВ.54 II-044016 IV-278 КВ.42 МАХАЛА СТАРО СЕЛО МАХАЛА ЧЕРЕН ПЕШО местн.РАСУЛ МИКРОЯЗОВИР ХРАБЪРСКО НАРЦИС 10; УПИ -2-КВ.20 УПИ 3-076020 кв.57 УПИ I-076022, КВ.57 УПИ III-1981 УПИ-V-18, КВ.3 ЧЕРКОВНА 14; КЪЩА, ВИЛА, КЪЩА, ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА, КЪЩА, ВИЛА

14.02.2018 11:30 - 12:30 БОЖУРИЩЕ АКАЦИЯ 1; ЕВРОПА 104, 108, 72, 156, 93; ЗЕМЛИЩЕ С. ПРОЛЕША /БОЖУРИЩЕ МАКСИМ ГОРКИ 27, 16, 25, 23, 28, 26, 19, 29, 22, 18, 30, 20, 15, 42, КЪЩА, 49А, 45, 46, 5А, 39, 47, 44, 43, 41, 17, 43А, 40, 49, УПИ 4-019003, КВ.7, УПИ X034032, КВ.10; СТП МАКСИМ ГОРКИ ХАН КАРДАМ 3; ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ ЦАР ИВАН ШИШМАН ЦАР САМУИЛ 4, 1; ЧЕРНА БАРА КЪЩА, 4 Ж.КВ.ЧЕРНА БАРА, 14, 18, 13, 20, 28, 16, 5, 8, 23, 2, 12, 19, 6, 17, 11, 15, 27, 10, 7, УПИ XII-034032, КВ.10, 9, 26, 22, 1, 24; БУЛ.ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ 88;ГЪЛЪБОВЦИ; 1 ВА СТРОЕЖ, 1 ВИЛА; 18 ТА 5; 22-РА 7; XVII-418, КВ.51 ДЕЯНОВА ВОДЕНИЦА МАХАЛА ДИМИТРАШКОВ СЛОГ СТРОЕЖ СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ 50А, 47, 55, 61 ВИЛА, 44, 24 ВИЛА, 49; УПИ 240 КВ.38 УПИ І--410 КВ. 50 УПИ III-219 КВ.34 ХVII-244 КВ. 38; ВИЛА;ПРОЛЕША; 70 ЛЯТНА КУХНЯ; I-040225 IV-училище IX-108, КВ.16 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 74; ИВАН ВАЗОВ 12; ЛАЛЕ 7; ПИ 043001 УЛ.КОКИЧЕ УПИ ||-259, КВ.75 УПИ VІ-040021 КВ.65 ОБЩ. БОЖУРИЩЕ УПИ VІ-045140 УПИ VІІ-108, КВ.16 УПИ V-29 КВ.11 УПИ ІV-296 УПИ ХVІІ - 014034 КВ.8 М.ЛАЗАР УПИХІ-102 кв.15 ХРИСТО БОТЕВ 90; Христо Ботев/Бивш Стопански двор ЦАР КАЛОЯН УПИ IV-040022 КВ.71 ВИЛА, УПИ І-027035 М.БЪШИНА ПАДИНА, УПИ ХV-041057, 041167 КВ.66, КЪЩА, КЪЩА, 51, КЪЩА, УЧЕБНА СКЛАДОВА БАЗА, ВИЛА;ХЕРАКОВО; №3 СТОПАНСКИ ДВОР ІІІ-694, кв.48, мБОБЕН II-024019 III-028096, КВ.1 МЕСТНОСТ " ГОЛИ ВРЪХ"; IV-028096, КВ.1 МЕСТНОСТ " ГОЛИ ВРЪХ"; V-028096, КВ.1 МЕСТНОСТ " ГОЛИ ВРЪХ"; V-130086, М.САВИНА ВОДИЕНИЦА 75 VI-028096, КВ.1 МЕСТНОСТ " ГОЛИ ВРЪХ"; VII-028073, КВ.1 МЕСТНОСТ " ГОЛИ ВРЪХ"; XII-396 И XII-397, КВ.39 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ (МАХ.БОБЕН) 52; М. БАЛИН ДОЛ М. СКАЛА, УПИ ІІІ-176111, КВ.2 МАХАЛА БЕЛИЦА ВИЛА; УПИ 024020, КВ.4 УПИ I-694, КВ.48 УПИ V-024020 КВ.4 УПИ V-166, КВ.1 УПИ VIII-126, КВ.4 УПИ XII-029062 КВ.1; УПИ XXI-342, КВ.37 УПИ ХV-545, КВ.70, М.КАНТОН ХАН КУБРАТ ХЕРАКОВО ХАНЧЕ КЪЩА, ВИЛА, ВИЛА 39, 455, МЕСТНОСТ "ГЪЗЕЛЕВ ДОЛ", 0, М.ВУЧОВО ЛИВАГЕ, КЪЩА, КЪЩА, , ТП СКАЛА МАХАЛА, ВИЛА, МАХ. БОБЕН, МАХ.БОБЕН, УПИ ІІІ-391, ВИЛА, МАХАЛА БОБЕН, КЪЩА;ХРАБЪРСКО; I-075017 КВ.54 II-044016 IV-278 КВ.42 МАХАЛА СТАРО СЕЛО МАХАЛА ЧЕРЕН ПЕШО местн.РАСУЛ МИКРОЯЗОВИР ХРАБЪРСКО НАРЦИС 10; УПИ -2-КВ.20 УПИ 3-076020 кв.57 УПИ I-076022, КВ.57 УПИ III-1981 УПИ-V-18, КВ.3 ЧЕРКОВНА 14; КЪЩА, ВИЛА, КЪЩА, ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА, КЪЩА, ВИЛА

15.02.2018 09:30 - 16:00 ХРАБЪРСКО МАХАЛА СТАРО СЕЛО МАХАЛА ЧЕРЕН ПЕШО МИКРОЯЗОВИР ХРАБЪРСКО ВИЛА, КЪЩА

16.02.2018 09:30 - 16:00 ХРАБЪРСКО МАХАЛА СТАРО СЕЛО МАХАЛА ЧЕРЕН ПЕШО МИКРОЯЗОВИР ХРАБЪРСКО ВИЛА, КЪЩА

17.02.2018 15:30 - 16:00 БОЖУРИЩЕ ЕВРОПА 157, 17, 151, 80, № 151; КТП БУЛЕТ МАКСИМ ГОРКИ 32, 37, 15, 35, 10, 30, 38, 33, 31, 14, 1; УПИ ІХ-75, 76, КВ.8, КВ.МАКСИМ ГОРКИ ХАН КУБРАТ 2; ЦАР БОРИС ПЪРВИ 17 КЪЩА, 11, 30;ГУРМАЗОВО

17.02.2018 09:30 - 10:00 БОЖУРИЩЕ ЕВРОПА 157, 17, 151, 80, № 151; КТП БУЛЕТ МАКСИМ ГОРКИ 32, 37, 15, 35, 10, 30, 38, 33, 31, 14, 1; УПИ ІХ-75, 76, КВ.8, КВ.МАКСИМ ГОРКИ ХАН КУБРАТ 2; ЦАР БОРИС ПЪРВИ 17 КЪЩА, 11, 30;ГУРМАЗОВО

17.02.2018 09:30 - 16:00 БОЖУРИЩЕ ЕВРОПА 157

Община Годеч

15.02.2018 09:00 - 12:00 ГОДЕЧ VI-1405, кв.130 МАХ.ДЖУРИЧОВА 75 ВИЛА, КЪЩА, ВИЛА №15, ВИЛА; местн.ЦОЛАНОВА М.СВИНАРНИКА НАЙДЕНОВА МАХАЛА НАЙДЕНОВА; НАЙДЕНОВА МАХАЛА ПИ 004087 НАЙДЕНОВА МАХАЛА; РУСЕ 35; СОФИЙСКО ШОСЕ 50; ХАН АСПАРУХ 1А; ЦИКУРА ЦОЛАНОВА 13, 9

15.02.2018 13:00 - 16:00 ГОДЕЧ АКАДЕМИК ИГНАТ ЕМАНУИЛОВ 1; АХТОПОЛ 6; ВИДЛИЧ 1; МАХ.ДЖУРИЧОВА 3 КЪЩА; ПЪРВИ МАЙ 15 УПИ ХVІ-1375 КВ.112; РУСЕ 23, 32, 9, 27 КВ.ЦИКУРА; СОФИЙСКО ШОСЕ 37; ХАН АСПАРУХ 23, 6; ХАН КРУМ 5, 4; ЦАР ИВАН ШИШМАН ЦИКУРА ЯМБОЛ 9; УПИ VІІ-1523, 1663, КВ.114, УПИ VІ-1523, КВ.114

16.02.2018 09:00 - 12:00 ГОДЕЧ АЛЕКСАНДЪР МИЛЕВ 38, 34, 30, 40, 13, 26, 28, 18, 9, 22, 17, 36, 15, 20, 24, 32, 19; ВАСИЛ ДРУМЕВ 7, 1, 5, 18, 35, 37; КОМ НИКОЛА ПЕТКОВ 32, 28, 26, 34, 21, 27, 25, 19, 38, 24, 36, 23, 30; ОСМИ МАРТ 14, 7, 6, 13, 12, 5, 1, 4, 2, 9, 3, 23; ОТЕЦ ПАИСИЙ 18; ПАИСИИ 6, 7, 9, 12, 17, 8, 3, 14, 10, 18, 16, 5, 1, 4, 2, 11; ПЪРВИ МАЙ 8, 2, 6, 1, 4; СОФИЙСКО ШОСЕ 13, 18, 19, СКЛАД, 25, 21, 26, 30, 28, 37, 23, 24, 32; ТИНТЯВА 2; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 14, 19; УПИ ІІ-837 ЦИКУРА ВИЛА, КЪЩА

16.02.2018 13:00 - 16:00 ГОДЕЧ АЛЕКСАНДЪР МИЛЕВ 51, 23; МАХ.ДЖУРИЧОВА МЕРУДАЯ 29; ОТЕЦ ПАИСИЙ 15А КЪЩА; ПАНДЖИНА И ПЕШИЧОВА 5; ПРОФ.АЛЕКСАНДЪР МИЛЕВ 54; ТИНТЯВА 22; ЦИКУРА КЪЩА

Община Костинброд

13.02.2018 09:30 - 16:00 КОСТИНБРОД 1-737, КВ.33 БАЧО КИРО 15, 13, 5, 16, 9, 1, № 9, 7; ИВАН АСЕН II 15, 17; ИНДЖЕ ВОЙВОДА 1; КНЯЗ БОРИС 5, 10, 1, 14, 3, 12, 6; КОЛЮ ФИЧЕТО 8, 10, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 5; МАСЛОВО ОБЕДИНЕНА 145, 194, 157, 190, 141, 210, 196, 147, 153, 143, 188, 149, 198, 200, 204, 192, 206, 202; ПИ 618159 ПОП БОГОМИЛ 8; СВОБОДА 2, 7, 1, 3, 12, 8, 5, 6, 14, 10, 4; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1, 15, 19, 9, 14, 5, 3, 2А, 2, 13, 6, 12, 4, 10, 7; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2; ЦАР БОРИС I 4, 7; ЦАР СИМЕОН 3, 8, 5, 12, 6А, 10, 1, 7; ШИЯКОВЦИ УПИ ІІ-62 КВ 32

13.02.2018 13:00 - 16:00 ДРЕНОВО, ОБЩ. КОСТИНБРОД ПИ № 169 ВИЛА  

13.02.2018 09:00 - 12:00 ЧИБАОВЦИ XIV-204 ИМОТ 111.10 ПИ 038151 ПИ 038023, 038030 КВ.8

14.02.2018 09:30 - 16:00 КОСТИНБРОД 1-737, КВ.33 БАЧО КИРО 15, 13, 5, 16, 9, 1, № 9, 7; ИВАН АСЕН II 15, 17; ИНДЖЕ ВОЙВОДА 1; КНЯЗ БОРИС 5, 10, 1, 14, 3, 12, 6; КОЛЮ ФИЧЕТО 8, 10, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 5; МАСЛОВО ОБЕДИНЕНА 145, 194, 157, 190, 141, 210, 196, 147, 153, 143, 188, 149, 198, 200, 204, 192, 206, 202; ПИ 618159 ПОП БОГОМИЛ 8; СВОБОДА 2, 7, 1, 3, 12, 8, 5, 6, 14, 10, 4; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1, 15, 19, 9, 14, 5, 3, 2А, 2, 13, 6, 12, 4, 10, 7; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2; ЦАР БОРИС I 4, 7; ЦАР СИМЕОН 3, 8, 5, 12, 6А, 10, 1, 7; ШИЯКОВЦИ УПИ ІІ-62 КВ 32

14.02.2018 09:00 - 12:00 ЧИБАОВЦИ ВИЛА

14.02.2018 13:00 - 16:00 ДРЪМША ВРЪХ МАНЧО, ВИЛА, КЪЩА, УПИ 106.619

15.02.2018 09:30 - 16:00 КОСТИНБРОД 1-737, КВ.33 БАЧО КИРО 15, 13, 5, 16, 9, 1, № 9, 7; ИВАН АСЕН II 15, 17; ИНДЖЕ ВОЙВОДА 1; КНЯЗ БОРИС 5, 10, 1, 14, 3, 12, 6; КОЛЮ ФИЧЕТО 8, 10, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 5; МАСЛОВО ОБЕДИНЕНА 145, 194, 157, 190, 141, 210, 196, 147, 153, 143, 188, 149, 198, 200, 204, 192, 206, 202; ПИ 618159 ПОП БОГОМИЛ 8; СВОБОДА 2, 7, 1, 3, 12, 8, 5, 6, 14, 10, 4; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1, 15, 19, 9, 14, 5, 3, 2А, 2, 13, 6, 12, 4, 10, 7; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2; ЦАР БОРИС I 4, 7; ЦАР СИМЕОН 3, 8, 5, 12, 6А, 10, 1, 7; ШИЯКОВЦИ УПИ ІІ-62 КВ 32

16.02.2018 09:30 - 16:00 КОСТИНБРОД 1-737, КВ.33 БАЧО КИРО 15, 13, 5, 16, 9, 1, № 9, 7; ИВАН АСЕН II 15, 17; ИНДЖЕ ВОЙВОДА 1; КНЯЗ БОРИС 5, 10, 1, 14, 3, 12, 6; КОЛЮ ФИЧЕТО 8, 10, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 5; МАСЛОВО ОБЕДИНЕНА 145, 194, 157, 190, 141, 210, 196, 147, 153, 143, 188, 149, 198, 200, 204, 192, 206, 202; ПИ 618159 ПОП БОГОМИЛ 8; СВОБОДА 2, 7, 1, 3, 12, 8, 5, 6, 14, 10, 4; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1, 15, 19, 9, 14, 5, 3, 2А, 2, 13, 6, 12, 4, 10, 7; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2; ЦАР БОРИС I 4, 7; ЦАР СИМЕОН 3, 8, 5, 12, 6А, 10, 1, 7; ШИЯКОВЦИ УПИ ІІ-62 КВ 32

Община Своге

13.02.2018 11:30 - 12:30 СВОГЕ СЛАТИНА КВАРТАЛ СЛАТИНА

13.02.2018 15:30 - 16:30 СВИДНЯ 3-ТИ МАРТ 6, 23, 29, 13, 33, 20, 31, 14, 18, 22, 9, 25, 19, 15, КЪЩА, 21, 30, 27, 7, 17, 16, 40; АНГЕЛ КЪНЧЕВ 8, 6, 9, 16, 3, 10, 14, 5, 18, 22, 4, 7, 16А, 2; БАЛКАН 7, 11, 817, 1; БОРОВА ГОРА 16, 9, 8, 20, 3, 24; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 10, 1 КЪЩА; ЕВЕРЕСТ 1; ЕДЕЛВАЙС 2; КОКИЧЕ 10, 4, 8; Л. КАРАВЕЛОВ 2, 8, 6; МАНАСТИРСКА ЛИВАДА МАХ ШАГЕРИЦА МАХАЛА ГЕРАКОВЦИ ВИЛА; МАХАЛА ДАШОВЦИ МАХАЛА СТОЕВЦИ ВИЛА; ОБОРИЩЕ 8; ОТЕЦ ПАИСИЙ 24, 20, 32, 34, 26, 10, 28, 6, 18, 5, 30, 8; ПЕТКО ВОЙВОДА 1, ВИЛА; ПРЕСЛАП 4, 3, 2, 1, 8, 6; ПЪРВИ МАЙ 6, 14, 1, 10, 12, 8; ХРИСТО БОТЕВ (2-РА) 12, 4, 14, 6, 28, 10; М.ГЕРАКОВЦИ, ПИ №14;СВОГЕ; 23 СЕПТЕМВРИ 7, 12, 4, 10, 5, 3, 8, 2, 6; АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ БОРИС I 52, 50, 48, 54, 1, 46, 44, 42; ГЕО МИЛЕВ 2; ГОРСКИ ПЪТНИК 10, 6, 3, 5, 7, 12, 18, 1, 8, 14, 4, 9; ИВАЙЛО 12, 16, 1, 5, 11, 15, 6, 8, 19, 4, 10, 17, 3, 7, 13; МАЛИНА 4, 11, 2, 12, 3, 6, 15, 9, 10, 20, 1, 19, 13, 28, 5, 7; МАХАЛА ДОМИШЛЯРЕТЕ МИНЗУХАР 12, 7, 2, 3, 1, 6, 5, 4, 15, 19, 14, 17, 16, 8, 22, 9, 12, 21, 18, 11, 13, 10, 20, 19 А; ПЕТЪР ДЕЛЯН РАДЕЦКИ 11, 12, 6, 2, 13, 10, 23, 21, 15, 3, 16, 1, 17, 26, 19, 5, 14, 27; РАЙНА КНЯГИНЯ 16, 7, 6, 9, 14, 18, 12, 1, 11, 8, 5; РЕПУБЛИКА АПАРТАМЕНТ, 1, 21, 27, 1; РОЗА 4, 2; СЛАТИНА ВИЛА; СТАРОСЕЛСКА 41, 43, 10, 8, 49, 45, 26, 14, 63, 69, 16, 30, 32, 24, 61, 34, 67, 51, 28, 53, 20, 57, 65, 47, 59, 55; СТРАНДЖА 8, 2, 7, 1, 3, 6, 4, 5; ТОПОЛИТЕ (Н. ПАРАПУНОВ) 7; ЧАВДАР 13, 15, 5, 7, 9, 3, 4, 1, 2  

13.02.2018 13:00 - 14:00 СВИДНЯ 3-ТИ МАРТ 6, 23, 29, 13, 33, 20, 31, 14, 18, 22, 9, 25, 19, 15, КЪЩА, 21, 30, 27, 7, 17, 16, 40; АНГЕЛ КЪНЧЕВ 8, 6, 9, 16, 3, 10, 14, 5, 18, 22, 4, 7, 16А, 2; БАЛКАН 7, 11, 817, 1; БОРОВА ГОРА 16, 9, 8, 20, 3, 24; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 10, 1 КЪЩА; ЕВЕРЕСТ 1; ЕДЕЛВАЙС 2; КОКИЧЕ 10, 4, 8; Л. КАРАВЕЛОВ 2, 8, 6; МАНАСТИРСКА ЛИВАДА МАХ ШАГЕРИЦА МАХАЛА ГЕРАКОВЦИ ВИЛА; МАХАЛА ДАШОВЦИ МАХАЛА СТОЕВЦИ ВИЛА; ОБОРИЩЕ 8; ОТЕЦ ПАИСИЙ 24, 20, 32, 34, 26, 10, 28, 6, 18, 5, 30, 8; ПЕТКО ВОЙВОДА 1, ВИЛА; ПРЕСЛАП 4, 3, 2, 1, 8, 6; ПЪРВИ МАЙ 6, 14, 1, 10, 12, 8; ХРИСТО БОТЕВ (2-РА) 12, 4, 14, 6, 28, 10; М.ГЕРАКОВЦИ, ПИ №14;СВОГЕ; 23 СЕПТЕМВРИ 7, 12, 4, 10, 5, 3, 8, 2, 6; АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ БОРИС I 52, 50, 48, 54, 1, 46, 44, 42; ГЕО МИЛЕВ 2; ГОРСКИ ПЪТНИК 10, 6, 3, 5, 7, 12, 18, 1, 8, 14, 4, 9; ИВАЙЛО 12, 16, 1, 5, 11, 15, 6, 8, 19, 4, 10, 17, 3, 7, 13; МАЛИНА 4, 11, 2, 12, 3, 6, 15, 9, 10, 20, 1, 19, 13, 28, 5, 7; МАХАЛА ДОМИШЛЯРЕТЕ МИНЗУХАР 12, 7, 2, 3, 1, 6, 5, 4, 15, 19, 14, 17, 16, 8, 22, 9, 12, 21, 18, 11, 13, 10, 20, 19 А; ПЕТЪР ДЕЛЯН РАДЕЦКИ 11, 12, 6, 2, 13, 10, 23, 21, 15, 3, 16, 1, 17, 26, 19, 5, 14, 27; РАЙНА КНЯГИНЯ 16, 7, 6, 9, 14, 18, 12, 1, 11, 8, 5; РЕПУБЛИКА АПАРТАМЕНТ, 1, 21, 27, 1; РОЗА 4, 2; СЛАТИНА ВИЛА; СТАРОСЕЛСКА 41, 43, 10, 8, 49, 45, 26, 14, 63, 69, 16, 30, 32, 24, 61, 34, 67, 51, 28, 53, 20, 57, 65, 47, 59, 55; СТРАНДЖА 8, 2, 7, 1, 3, 6, 4, 5; ТОПОЛИТЕ (Н. ПАРАПУНОВ) 7; ЧАВДАР 13, 15, 5, 7, 9, 3, 4, 1, 2

13.02.2018 09:00 - 10:00 СВОГЕ СЛАТИНА КВАРТАЛ СЛАТИНА  

14.02.2018 13:00 - 14:00 БОВ, ОБЩ. СВОГЕ ЕДЕЛВАЙС 5; ЗДРАВЕЦ 19, 7;ЖЕЛЕН; ОБЩ.СВОГЕ МТП ПОГЛЕД ВИЛА, ОСП ДРАГАНОВА БЪРДО, ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА, КЪЩА, ДОЛОВО, ВИЛА;СВОГЕ; ЖЕЛЕН

14.02.2018 15:30 - 16:30 БОВ, ОБЩ. СВОГЕ ЕДЕЛВАЙС 5; ЗДРАВЕЦ 19, 7;ЖЕЛЕН; ОБЩ.СВОГЕ МТП ПОГЛЕД ВИЛА, ОСП ДРАГАНОВА БЪРДО, ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА, КЪЩА, ДОЛОВО, ВИЛА;СВОГЕ; ЖЕЛЕН

14.02.2018 09:00 - 10:00 СВОГЕ СЛАТИНА КВАРТАЛ СЛАТИНА

14.02.2018 11:30 - 12:30 СВОГЕ СЛАТИНА КВАРТАЛ СЛАТИНА

14.02.2018 09:00 - 10:00 БРАКЬОВЦИ;БРЕЗЕ, ОБЩ. СВОГЕ; КЕЛЕМЕРОВЦИ УПИ І-55, КВ.9 ХI-59, 60, КВ.9 ;ГИНЦИ; МЕСТНОСТ ПЕТРОХАН УПИ ІІІ-209 КВ.20, КЪЩА, ВИЛА, КЪЩА;ДОБРАВИЦА;;ДОБЪРЧИН; ВИЛА;ЗАВИДОВЦИ; ВИЛА, ЦЪФТИ ТРЪН;ИСКРЕЦ; I-133, КВ.21 VІІІ-369, КВ.16 АКАЦИЯ 1; БОЖИЦА 4, 3, 42; БОР 1; БРЕЗА 7, 3; БРЕСТ 7; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 245, 17, 13, 24, 15, УПИ Х-418, КВ.210, 17 213, 21, 1, УПИ І-516, КВ.25, 69, 91, 13, 137, 47, 60, 132; ВИТОША 3, 2; ВЪЗРАЖДАНЕ 3; ГАБЕР 10, 8, 3, 6, 16, 14, 39, 26, 18; ЗДРАВЕЦ 5, 9; ИВАЙЛО 6; ИВАН ВАЗОВ 5 КЪЩА, 19; ИЗВИРАЛО ИСКРА 11 КЪЩА, 6, 4, 12, 39, 8, 2, 5, 35, 41, 37; ИСКЪР 29, 22, 39, 8, 25, 13, 50, 37, 19, 34, 28, 15, 47, 45, 27, 30; КАЛОЯН 1, 5, 1; КВ.КОНЬОВЦИ КОМ 3, 7; КУКЛА 1; ЛАТИНКА 5, 1, 15, 21; ЛИВАГЕ МАХАЛА БАЛОМИР ВИЛА; МАХАЛА БОЖИЦА МАХАЛА БУКЕТ 231, ВИЛА, МАХ.БУКЕТ И КОНЬОВЦИ, 228; МАХАЛА ДЖАГАЛОВЦИ МАХАЛА ДЖУРИНЦИ МАХАЛА ДУПНИ КАМЪК 245; МАХАЛА КОНЬОВЦИ ВИЛА; МАХАЛА КУКЛА ВИЛА; МАХАЛА КУЛИНЦИ МАХАЛА СЕВКИНЦИ МАХАЛА ТОНИНЦИ МАХАЛА ЦЕНОВ МОСТ МАХАЛА ЧУЙ ПЕТЕЛ 10; МЕЧА ПОЛЯНА 1; МОРАВА 6; ПЕТРОХАН 11, 29, 46, 8, 13, 33, 11; ПРЕКРУТОВЦИ САМОКОВСКА 19; САНАТОРИУМА СТАРА ПЛАНИНА 31, 4, 2, 15, 9, 8, 19; ТЕПАВИЦАТА 16, 10 КЪЩА, 6; УПИ III-544 КВ 53 УПИ IV-КВ 72 УПИ VIII-581, КВ.69 ХРИСТО БОТЕВ 253, 97, 85, 132, 130, 79, 99, 43, 17, 23, 30А, 46, 39, 30, 44, 45, 15, 40, 24, 48, 72, 52, 80, 69, 51, 49, 68, 61, 63, 64, 74, 70, 47, 62, 76, 78, 66, 59, 14, 12, 16; ЦЪРКВА 5; ЧИЧЕР 1; ЧУЙ ПЕТЕЛ 46, 8; ЯВОР 5; ЯСЕН 3; 78, 125, .0, 1;СВОГЕ; ДОМИШЛЯРЕТЕ МАХАЛА БРЕСТАКА МАХАЛА СВИНОВО ОБЩ.СВОГЕ МТП СВИНОВО СЛАТИНА СЛЪНЦЕ 21; ОСП СВИНОВО

14.02.2018 11:30 - 12:30 БРАКЬОВЦИ;БРЕЗЕ, ОБЩ. СВОГЕ; КЕЛЕМЕРОВЦИ УПИ І-55, КВ.9 ХI-59, 60, КВ.9 ;ГИНЦИ; МЕСТНОСТ ПЕТРОХАН УПИ ІІІ-209 КВ.20, КЪЩА, ВИЛА, КЪЩА;ДОБРАВИЦА;;ДОБЪРЧИН; ВИЛА;ЗАВИДОВЦИ; ВИЛА, ЦЪФТИ ТРЪН;ИСКРЕЦ; I-133, КВ.21 VІІІ-369, КВ.16 АКАЦИЯ 1; БОЖИЦА 4, 3, 42; БОР 1; БРЕЗА 7, 3; БРЕСТ 7; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 245, 17, 13, 24, 15, УПИ Х-418, КВ.210, 17 213, 21, 1, УПИ І-516, КВ.25, 69, 91, 13, 137, 47, 60, 132; ВИТОША 3, 2; ВЪЗРАЖДАНЕ 3; ГАБЕР 10, 8, 3, 6, 16, 14, 39, 26, 18; ЗДРАВЕЦ 5, 9; ИВАЙЛО 6; ИВАН ВАЗОВ 5 КЪЩА, 19; ИЗВИРАЛО ИСКРА 11 КЪЩА, 6, 4, 12, 39, 8, 2, 5, 35, 41, 37; ИСКЪР 29, 22, 39, 8, 25, 13, 50, 37, 19, 34, 28, 15, 47, 45, 27, 30; КАЛОЯН 1, 5, 1; КВ.КОНЬОВЦИ КОМ 3, 7; КУКЛА 1; ЛАТИНКА 5, 1, 15, 21; ЛИВАГЕ МАХАЛА БАЛОМИР ВИЛА; МАХАЛА БОЖИЦА МАХАЛА БУКЕТ 231, ВИЛА, МАХ.БУКЕТ И КОНЬОВЦИ, 228; МАХАЛА ДЖАГАЛОВЦИ МАХАЛА ДЖУРИНЦИ МАХАЛА ДУПНИ КАМЪК 245; МАХАЛА КОНЬОВЦИ ВИЛА; МАХАЛА КУКЛА ВИЛА; МАХАЛА КУЛИНЦИ МАХАЛА СЕВКИНЦИ МАХАЛА ТОНИНЦИ МАХАЛА ЦЕНОВ МОСТ МАХАЛА ЧУЙ ПЕТЕЛ 10; МЕЧА ПОЛЯНА 1; МОРАВА 6; ПЕТРОХАН 11, 29, 46, 8, 13, 33, 11; ПРЕКРУТОВЦИ САМОКОВСКА 19; САНАТОРИУМА СТАРА ПЛАНИНА 31, 4, 2, 15, 9, 8, 19; ТЕПАВИЦАТА 16, 10 КЪЩА, 6; УПИ III-544 КВ 53 УПИ IV-КВ 72 УПИ VIII-581, КВ.69 ХРИСТО БОТЕВ 253, 97, 85, 132, 130, 79, 99, 43, 17, 23, 30А, 46, 39, 30, 44, 45, 15, 40, 24, 48, 72, 52, 80, 69, 51, 49, 68, 61, 63, 64, 74, 70, 47, 62, 76, 78, 66, 59, 14, 12, 16; ЦЪРКВА 5; ЧИЧЕР 1; ЧУЙ ПЕТЕЛ 46, 8; ЯВОР 5; ЯСЕН 3; 78, 125, .0, 1;СВОГЕ; ДОМИШЛЯРЕТЕ МАХАЛА БРЕСТАКА МАХАЛА СВИНОВО ОБЩ.СВОГЕ МТП СВИНОВО СЛАТИНА СЛЪНЦЕ 21; ОСП СВИНОВО

15.02.2018 09:00 - 10:00 ЛЕСКОВДОЛ ДРЕНЕТО ЛОЗЕ ОБЩ.СВОГЕ МТП РАЗМЕРИЦА ОБЩ.СВОГЕ УО ВИЛА, ВИЛА, МАХАЛА КОКЕЛЕНИ БАБКИ, КЪЩА, ВИЛА;РЕБРОВО; МАХ.БРЕСТОВО ВИЛА; ВИЛА, МАХ.УМЕЦ;РЕДИНА; И 73040, М.ШУРДИЛИЦА М. ТЕКЬОВА НИВА .МАХ. РЕДИНСКА КИТКА;СВОГЕ; АКАЦИЯ 1; АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1; АНГЕЛ КЪНЧЕВ 3А, 2, 8, 6, 1, 7, 12, 4, 10, 16, 14, 9; ВИТОША 3, 4, 6, 2, 1; ВИХРЕН 4, 1, 5, 3, 6, 7, 2; ВОДЕНИЦАТА 1; ГОРСКИ ПЪТНИК 4; ДРЕНОВСКО ХРАСТЕ КЪЩА, 1, 1, 1, УПИ 425.КВ.166; ДУНАВ 47, 33, 17, 21, 25, 29, 23, 35, 19, 31; ЖЕЛЕНСКО ШОСЕ 2 АПАРТАМЕНТ, 6, 8; ИСКЪР ЛЮЛИН 11, 29, 20, 27, 15, 8, 24, 3, 19, 31, 16, 7, 12, 25, 13, 18, 17, 10, 23, 21, 22; МАЛЬОВИЦА 11, 13, 6, 4, 16, 9, 7, 1, 18, 8, 5, 3, 15, 12, 10, 14; МУРГАШ 2; НЕВРЕЛОВ ДОЛ 2, 9, 12, 16, 32, 1; НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 8, 15, 5, 7, 22, 18, 16, 20, 10, 24, 4, 2, 23, 21, 9, 11, 3, 6, 14, 13, 17, 19, 3, 26, 41, 49, 35, 5, 29, 23, 33, 31, 43, 18, 34, 42, 48, 45, 27, 38, 37, 40, 36, 25; ОПЪЛЧЕНСКА 16, 4, 11, 12, 5, 6, 7, 17, 10, 1, 9, 15, 13, 2, 8, 18, 3; ОРЛИН ВИЛА, КЪЩА; ПЕТЪР БЕРОН 5, 16, 8, 14, 10, 7, 1, 32, 18, 24, 20, 31, 46, 30, 42, 23, 36, 17, 43, 40, 22, 28, 38, 41, 9, 44, 29, 37, 35, 15, 13, 26, 11, 34; РАЙКО ДАСКАЛОВ 24, 23, 14, 9, 11, 26, 2, 8, 22, 13, 10, 7, 18, 20, 15, 21, 12, 4, 1, 17, 25, 30, 19, 28, 3, 5, 16; РЕДИНСКА КИТКА 8, 4, №8, 9, 5, 2, 7, 6, №8; РИЛА 10, 1, 6, 4, 12 ЖИЛИЩНА СГРАДА А, 3, 9, 8, 12 ЖИЛИЩНА СГРАДА Б, 7, 11, 2; СЕРДИКА СРЕДНА ГОРА 41, 33, 28, 48, 49, 39, 43, 37, 24, 34, 32, 44, 47, 38, 35, 45, 42, 30, 27, 36, 26, 29, 40; СТЕФАН КАРАДЖА 14, 27, 21, 19, 18, 33, 25, 23; ТАБАНИТЕ 9; УПИ XII-2077 КВ.154 УСТРЕМ 39, 8; ЦАР СИМЕОН 11; ЧЕРНО МОРЕ 5, 3, 9, 2, 16, 8, 21, 26, 6, 22, 28, 7, 11, 1, 30, 14, 10, 13, 12, 18, 4, 24; ЮРИЙ ГАГАРИН 42; 152;ТОМПСЪН; АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 13; БОР 2; БОРИС I ВИТОША 1; ДАСКАЛОВ ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ №9, 1; ИВАН ВАЗОВ 4, 18, 5; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 10, 4, 2, 8; ЛЮЛИН МАХ МОМЧИЛОВ ЛАГ МАХ.БАБОЛ 147 ВИЛА, ВИЛА, 15, ВИЛА, КЪЩА; МАХ.ПРОКОПАНИК 2; НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ 5, 19, 17, 1, 5; ПИРИН 2, 4; СРЕДНА ГОРА 5 ВИЛА, 3 ВИЛА; СТАРА ПЛАНИНА 1; СТРАНДЖА 3; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 14; ХАДЖИ ДИМИТЪР 10, 6, 2, 8, 4; ХАН АСПАРУХ 30; ХРИСТО БОТЕВ 4, 25, 27, 11, 23, 35, 8, 15, 26, 3, 29, 6, 21, 33, 31, 1, 13, 51, 5, 2, 9, 37, 7, 10; ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 5, 6; КЪЩА, ВИЛА, МАХАЛА ЯБЪЛКАТА, ВИЛА, ВИЛА  

15.02.2018 13:00 - 14:00 СВОГЕ БОРИС I 44; ВИКТОР ЮГО 30, 24, 2, 18, 22, 6, 12, 14, 32, 26, 20, 28, 7, 1, 3, 16, 10, 5; ГОРСКИ ПЪТНИК 10; ЗВЪНЧЕ 5, 7, 1, 2; ИЗГРЕВ (ЕМ. МАРКОВ) 16; МАНАСТИРСКА ЛИВАДА 3, 1, 5; ОСМИ МАРТ 2 КЪЩА, 8; ПИРОГОВ 2, 4; РЕПУБЛИКА 14, 9, 12, 8, 5, 1, 15, 17, 18, 11, 10, 3, 13, 19, № 19, 7, 16; РОПОТАМО 7, 3, 13, 8, 15, 5, 1, 10, 6, 2, 4, 9, 11; СТАРОСЕЛСКА 5, 35, 37, 3, 8, 25, 31, 7, 17 КЪЩА, 21, 29, 1, 39, 27, 9, 33, 23

15.02.2018 15:30 - 16:30 СВОГЕ БОРИС I 44; ВИКТОР ЮГО 30, 24, 2, 18, 22, 6, 12, 14, 32, 26, 20, 28, 7, 1, 3, 16, 10, 5; ГОРСКИ ПЪТНИК 10; ЗВЪНЧЕ 5, 7, 1, 2; ИЗГРЕВ (ЕМ. МАРКОВ) 16; МАНАСТИРСКА ЛИВАДА 3, 1, 5; ОСМИ МАРТ 2 КЪЩА, 8; ПИРОГОВ 2, 4; РЕПУБЛИКА 14, 9, 12, 8, 5, 1, 15, 17, 18, 11, 10, 3, 13, 19, № 19, 7, 16; РОПОТАМО 7, 3, 13, 8, 15, 5, 1, 10, 6, 2, 4, 9, 11; СТАРОСЕЛСКА 5, 35, 37, 3, 8, 25, 31, 7, 17 КЪЩА, 21, 29, 1, 39, 27, 9, 33, 23

15.02.2018 13:00 - 14:00 СВОГЕ АКАЦИЯ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1, 4, 8, 7, 6, 2, 3, 5, 9; БОРИС I 22, 1, 8, 20, 30, 18, 14, 26, 36, 34, 32, 4, 2, 24, 12, 16, 6, 28, 10; БОРОВА ГОРА 8, 3, 10, 4, 6, 5, 1, 2; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 11; ДВАДЕСЕТ И ЕДНО 14; ДРУЖБА ДРУЖБА; ЗВЪНЧЕ КЪЩА; ЗДРАВЕЦ 10; ИЗГРЕВ (ЕМ. МАРКОВ) ИСКЪР 13, 175, 33, 27, 29, 31, 23А, 27; МАК 15, 1, 6, 10, 3, 12, 9, 2, 13, 17, 7, 8, 19; ППC SO 1420 - Svoge 2 5; ПРОСВЕТА 1, 3, 22, 5, 18, 10, 20, 27, 28, 7, 23, 13, 2, 9, 4, 16, 25, 15, 21, 11, 8, 6, 24, 12, 19, 26, 17, 14; РЕПУБЛИКА 3, РЕПУБЛИКА, 4 ДРУЖБА, 2, 2; РОПОТАМО 12; СЛЪНЦЕ 31, 13, 17, 15, 27, 6, 12, 25, 21, 1, 23, 18, 7, 5, 14, 8, 10, 29, 11, 16, 3, 9, 20, 19; СТАРОСЕЛСКА 4; ТУРИСТ 6, 4, 2, 1, 8; ХРИСТО БОТЕВ 6, 13, 11, 5, 1, 15, 12, 4, 7, 9, 14, 2, 3, 16; 5, 3, 2, 11, 8, 12, 10, 7, 13, 14, 9, 2

15.02.2018 15:30 - 16:30 СВОГЕ АКАЦИЯ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1, 4, 8, 7, 6, 2, 3, 5, 9; БОРИС I 22, 1, 8, 20, 30, 18, 14, 26, 36, 34, 32, 4, 2, 24, 12, 16, 6, 28, 10; БОРОВА ГОРА 8, 3, 10, 4, 6, 5, 1, 2; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 11; ДВАДЕСЕТ И ЕДНО 14; ДРУЖБА ДРУЖБА; ЗВЪНЧЕ КЪЩА; ЗДРАВЕЦ 10; ИЗГРЕВ (ЕМ. МАРКОВ) ИСКЪР 13, 175, 33, 27, 29, 31, 23А, 27; МАК 15, 1, 6, 10, 3, 12, 9, 2, 13, 17, 7, 8, 19; ППC SO 1420 - Svoge 2 5; ПРОСВЕТА 1, 3, 22, 5, 18, 10, 20, 27, 28, 7, 23, 13, 2, 9, 4, 16, 25, 15, 21, 11, 8, 6, 24, 12, 19, 26, 17, 14; РЕПУБЛИКА 3, РЕПУБЛИКА, 4 ДРУЖБА, 2, 2; РОПОТАМО 12; СЛЪНЦЕ 31, 13, 17, 15, 27, 6, 12, 25, 21, 1, 23, 18, 7, 5, 14, 8, 10, 29, 11, 16, 3, 9, 20, 19; СТАРОСЕЛСКА 4; ТУРИСТ 6, 4, 2, 1, 8; ХРИСТО БОТЕВ 6, 13, 11, 5, 1, 15, 12, 4, 7, 9, 14, 2, 3, 16; 5, 3, 2, 11, 8, 12, 10, 7, 13, 14, 9, 2

15.02.2018 11:30 - 12:30 ЛЕСКОВДОЛ ДРЕНЕТО ЛОЗЕ ОБЩ.СВОГЕ МТП РАЗМЕРИЦА ОБЩ.СВОГЕ УО ВИЛА, ВИЛА, МАХАЛА КОКЕЛЕНИ БАБКИ, КЪЩА, ВИЛА;РЕБРОВО; МАХ.БРЕСТОВО ВИЛА; ВИЛА, МАХ.УМЕЦ;РЕДИНА; И 73040, М.ШУРДИЛИЦА М. ТЕКЬОВА НИВА .МАХ. РЕДИНСКА КИТКА;СВОГЕ; АКАЦИЯ 1; АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1; АНГЕЛ КЪНЧЕВ 3А, 2, 8, 6, 1, 7, 12, 4, 10, 16, 14, 9; ВИТОША 3, 4, 6, 2, 1; ВИХРЕН 4, 1, 5, 3, 6, 7, 2; ВОДЕНИЦАТА 1; ГОРСКИ ПЪТНИК 4; ДРЕНОВСКО ХРАСТЕ КЪЩА, 1, 1, 1, УПИ 425.КВ.166; ДУНАВ 47, 33, 17, 21, 25, 29, 23, 35, 19, 31; ЖЕЛЕНСКО ШОСЕ 2 АПАРТАМЕНТ, 6, 8; ИСКЪР ЛЮЛИН 11, 29, 20, 27, 15, 8, 24, 3, 19, 31, 16, 7, 12, 25, 13, 18, 17, 10, 23, 21, 22; МАЛЬОВИЦА 11, 13, 6, 4, 16, 9, 7, 1, 18, 8, 5, 3, 15, 12, 10, 14; МУРГАШ 2; НЕВРЕЛОВ ДОЛ 2, 9, 12, 16, 32, 1; НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 8, 15, 5, 7, 22, 18, 16, 20, 10, 24, 4, 2, 23, 21, 9, 11, 3, 6, 14, 13, 17, 19, 3, 26, 41, 49, 35, 5, 29, 23, 33, 31, 43, 18, 34, 42, 48, 45, 27, 38, 37, 40, 36, 25; ОПЪЛЧЕНСКА 16, 4, 11, 12, 5, 6, 7, 17, 10, 1, 9, 15, 13, 2, 8, 18, 3; ОРЛИН ВИЛА, КЪЩА; ПЕТЪР БЕРОН 5, 16, 8, 14, 10, 7, 1, 32, 18, 24, 20, 31, 46, 30, 42, 23, 36, 17, 43, 40, 22, 28, 38, 41, 9, 44, 29, 37, 35, 15, 13, 26, 11, 34; РАЙКО ДАСКАЛОВ 24, 23, 14, 9, 11, 26, 2, 8, 22, 13, 10, 7, 18, 20, 15, 21, 12, 4, 1, 17, 25, 30, 19, 28, 3, 5, 16; РЕДИНСКА КИТКА 8, 4, №8, 9, 5, 2, 7, 6, №8; РИЛА 10, 1, 6, 4, 12 ЖИЛИЩНА СГРАДА А, 3, 9, 8, 12 ЖИЛИЩНА СГРАДА Б, 7, 11, 2; СЕРДИКА СРЕДНА ГОРА 41, 33, 28, 48, 49, 39, 43, 37, 24, 34, 32, 44, 47, 38, 35, 45, 42, 30, 27, 36, 26, 29, 40; СТЕФАН КАРАДЖА 14, 27, 21, 19, 18, 33, 25, 23; ТАБАНИТЕ 9; УПИ XII-2077 КВ.154 УСТРЕМ 39, 8; ЦАР СИМЕОН 11; ЧЕРНО МОРЕ 5, 3, 9, 2, 16, 8, 21, 26, 6, 22, 28, 7, 11, 1, 30, 14, 10, 13, 12, 18, 4, 24; ЮРИЙ ГАГАРИН 42; 152;ТОМПСЪН; АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 13; БОР 2; БОРИС I ВИТОША 1; ДАСКАЛОВ ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ №9, 1; ИВАН ВАЗОВ 4, 18, 5; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 10, 4, 2, 8; ЛЮЛИН МАХ МОМЧИЛОВ ЛАГ МАХ.БАБОЛ 147 ВИЛА, ВИЛА, 15, ВИЛА, КЪЩА; МАХ.ПРОКОПАНИК 2; НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ 5, 19, 17, 1, 5; ПИРИН 2, 4; СРЕДНА ГОРА 5 ВИЛА, 3 ВИЛА; СТАРА ПЛАНИНА 1; СТРАНДЖА 3; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 14; ХАДЖИ ДИМИТЪР 10, 6, 2, 8, 4; ХАН АСПАРУХ 30; ХРИСТО БОТЕВ 4, 25, 27, 11, 23, 35, 8, 15, 26, 3, 29, 6, 21, 33, 31, 1, 13, 51, 5, 2, 9, 37, 7, 10; ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 5, 6; КЪЩА, ВИЛА, МАХАЛА ЯБЪЛКАТА, ВИЛА, ВИЛА  

16.02.2018 09:00 - 10:00 СВОГЕ АКАЦИЯ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1, 4, 8, 7, 6, 2, 3, 5, 9; БОРИС I 22, 1, 8, 20, 30, 18, 14, 26, 36, 34, 32, 4, 2, 24, 12, 16, 6, 28, 10; БОРОВА ГОРА 8, 3, 10, 4, 6, 5, 1, 2; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 11; ДВАДЕСЕТ И ЕДНО 14; ДРУЖБА ДРУЖБА; ЗВЪНЧЕ КЪЩА; ЗДРАВЕЦ 10; ИЗГРЕВ (ЕМ. МАРКОВ) ИСКЪР 13, 175, 33, 27, 29, 31, 23А, 27; МАК 15, 1, 6, 10, 3, 12, 9, 2, 13, 17, 7, 8, 19; ППC SO 1420 - Svoge 2 5; ПРОСВЕТА 1, 3, 22, 5, 18, 10, 20, 27, 28, 7, 23, 13, 2, 9, 4, 16, 25, 15, 21, 11, 8, 6, 24, 12, 19, 26, 17, 14; РЕПУБЛИКА 3, РЕПУБЛИКА, 4 ДРУЖБА, 2, 2; РОПОТАМО 12; СЛЪНЦЕ 31, 13, 17, 15, 27, 6, 12, 25, 21, 1, 23, 18, 7, 5, 14, 8, 10, 29, 11, 16, 3, 9, 20, 19; СТАРОСЕЛСКА 4; ТУРИСТ 6, 4, 2, 1, 8; ХРИСТО БОТЕВ 6, 13, 11, 5, 1, 15, 12, 4, 7, 9, 14, 2, 3, 16; 5, 3, 2, 11, 8, 12, 10, 7, 13, 14, 9, 2

16.02.2018 13:00 - 14:00 СВОГЕ БОБКОВИЦА ВИЛА; МАХАЛА РАНЬОВ ДОЛ;ЦЕРОВО, ОБЩ. СВОГЕ; БОРИС I 13, 7; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 3; ДИМО ХАДЖИДИМОВ 10; ИВАН ВАЗОВ 1; ИСКЪР 11, 3, 25, 23, 1, 21, 19; ЛАТИНКА 20; НЕОФИТ РИЛСКИ 6; НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ 9, 18, 8; ОКОЛОВРЪСТНА ОСМИ МАРТ 8, 7, 9, 6; ПРОГРЕС 5, 3, 9, 8, 7; СВОБОДА 21, 8, 19, 17, 11, 12, 13, 23, 6, 14, 10, 5; ТЕМЕНУГА 10; ТРЕТИ МАРТ 26, 22, 18, 5, 20, 4, 10, 13, 9; ХАН КУБРАТ 6; ШИПКА 3, 8, 6, 2, 1; ЯВОР

16.02.2018 15:30 - 16:30 СВОГЕ БОБКОВИЦА ВИЛА; МАХАЛА РАНЬОВ ДОЛ;ЦЕРОВО, ОБЩ. СВОГЕ; БОРИС I 13, 7; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 3; ДИМО ХАДЖИДИМОВ 10; ИВАН ВАЗОВ 1; ИСКЪР 11, 3, 25, 23, 1, 21, 19; ЛАТИНКА 20; НЕОФИТ РИЛСКИ 6; НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ 9, 18, 8; ОКОЛОВРЪСТНА ОСМИ МАРТ 8, 7, 9, 6; ПРОГРЕС 5, 3, 9, 8, 7; СВОБОДА 21, 8, 19, 17, 11, 12, 13, 23, 6, 14, 10, 5; ТЕМЕНУГА 10; ТРЕТИ МАРТ 26, 22, 18, 5, 20, 4, 10, 13, 9; ХАН КУБРАТ 6; ШИПКА 3, 8, 6, 2, 1; ЯВОР

16.02.2018 09:00 - 10:00 СВИДНЯ 3-ТИ МАРТ 6, 23, 29, 13, 33, 20, 31, 14, 18, 22, 9, 25, 19, 15, КЪЩА, 21, 30, 27, 7, 17, 16, 40; АНГЕЛ КЪНЧЕВ 8, 6, 9, 16, 3, 10, 14, 5, 18, 22, 4, 7, 16А, 2; БАЛКАН 7, 11, 817, 1; БОРОВА ГОРА 16, 9, 8, 20, 3, 24; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 10, 1 КЪЩА; ЕВЕРЕСТ 1; ЕДЕЛВАЙС 2; КОКИЧЕ 10, 4, 8; Л. КАРАВЕЛОВ 2, 8, 6; МАНАСТИРСКА ЛИВАДА МАХ ШАГЕРИЦА МАХАЛА ГЕРАКОВЦИ ВИЛА; МАХАЛА ДАШОВЦИ МАХАЛА СТОЕВЦИ ВИЛА; ОБОРИЩЕ 8; ОТЕЦ ПАИСИЙ 24, 20, 32, 34, 26, 10, 28, 6, 18, 5, 30, 8; ПЕТКО ВОЙВОДА 1, ВИЛА; ПРЕСЛАП 4, 3, 2, 1, 8, 6; ПЪРВИ МАЙ 6, 14, 1, 10, 12, 8; ХРИСТО БОТЕВ (2-РА) 12, 4, 14, 6, 28, 10; М.ГЕРАКОВЦИ, ПИ №14;СВОГЕ; 23 СЕПТЕМВРИ 7, 12, 4, 10, 5, 3, 8, 2, 6; АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ БОРИС I 52, 50, 48, 54, 1, 46, 44, 42; ГЕО МИЛЕВ 2; ГОРСКИ ПЪТНИК 10, 6, 3, 5, 7, 12, 18, 1, 8, 14, 4, 9; ИВАЙЛО 12, 16, 1, 5, 11, 15, 6, 8, 19, 4, 10, 17, 3, 7, 13; МАЛИНА 4, 11, 2, 12, 3, 6, 15, 9, 10, 20, 1, 19, 13, 28, 5, 7; МАХАЛА ДОМИШЛЯРЕТЕ МИНЗУХАР 12, 7, 2, 3, 1, 6, 5, 4, 15, 19, 14, 17, 16, 8, 22, 9, 12, 21, 18, 11, 13, 10, 20, 19 А; ПЕТЪР ДЕЛЯН РАДЕЦКИ 11, 12, 6, 2, 13, 10, 23, 21, 15, 3, 16, 1, 17, 26, 19, 5, 14, 27; РАЙНА КНЯГИНЯ 16, 7, 6, 9, 14, 18, 12, 1, 11, 8, 5; РЕПУБЛИКА АПАРТАМЕНТ, 1, 21, 27, 1; РОЗА 4, 2; СЛАТИНА ВИЛА; СТАРОСЕЛСКА 41, 43, 10, 8, 49, 45, 26, 14, 63, 69, 16, 30, 32, 24, 61, 34, 67, 51, 28, 53, 20, 57, 65, 47, 59, 55; СТРАНДЖА 8, 2, 7, 1, 3, 6, 4, 5; ТОПОЛИТЕ (Н. ПАРАПУНОВ) 7; ЧАВДАР 13, 15, 5, 7, 9, 3, 4, 1, 2

16.02.2018 11:30 - 12:30 СВИДНЯ 3-ТИ МАРТ 6, 23, 29, 13, 33, 20, 31, 14, 18, 22, 9, 25, 19, 15, КЪЩА, 21, 30, 27, 7, 17, 16, 40; АНГЕЛ КЪНЧЕВ 8, 6, 9, 16, 3, 10, 14, 5, 18, 22, 4, 7, 16А, 2; БАЛКАН 7, 11, 817, 1; БОРОВА ГОРА 16, 9, 8, 20, 3, 24; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 10, 1 КЪЩА; ЕВЕРЕСТ 1; ЕДЕЛВАЙС 2; КОКИЧЕ 10, 4, 8; Л. КАРАВЕЛОВ 2, 8, 6; МАНАСТИРСКА ЛИВАДА МАХ ШАГЕРИЦА МАХАЛА ГЕРАКОВЦИ ВИЛА; МАХАЛА ДАШОВЦИ МАХАЛА СТОЕВЦИ ВИЛА; ОБОРИЩЕ 8; ОТЕЦ ПАИСИЙ 24, 20, 32, 34, 26, 10, 28, 6, 18, 5, 30, 8; ПЕТКО ВОЙВОДА 1, ВИЛА; ПРЕСЛАП 4, 3, 2, 1, 8, 6; ПЪРВИ МАЙ 6, 14, 1, 10, 12, 8; ХРИСТО БОТЕВ (2-РА) 12, 4, 14, 6, 28, 10; М.ГЕРАКОВЦИ, ПИ №14;СВОГЕ; 23 СЕПТЕМВРИ 7, 12, 4, 10, 5, 3, 8, 2, 6; АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ БОРИС I 52, 50, 48, 54, 1, 46, 44, 42; ГЕО МИЛЕВ 2; ГОРСКИ ПЪТНИК 10, 6, 3, 5, 7, 12, 18, 1, 8, 14, 4, 9; ИВАЙЛО 12, 16, 1, 5, 11, 15, 6, 8, 19, 4, 10, 17, 3, 7, 13; МАЛИНА 4, 11, 2, 12, 3, 6, 15, 9, 10, 20, 1, 19, 13, 28, 5, 7; МАХАЛА ДОМИШЛЯРЕТЕ МИНЗУХАР 12, 7, 2, 3, 1, 6, 5, 4, 15, 19, 14, 17, 16, 8, 22, 9, 12, 21, 18, 11, 13, 10, 20, 19 А; ПЕТЪР ДЕЛЯН РАДЕЦКИ 11, 12, 6, 2, 13, 10, 23, 21, 15, 3, 16, 1, 17, 26, 19, 5, 14, 27; РАЙНА КНЯГИНЯ 16, 7, 6, 9, 14, 18, 12, 1, 11, 8, 5; РЕПУБЛИКА АПАРТАМЕНТ, 1, 21, 27, 1; РОЗА 4, 2; СЛАТИНА ВИЛА; СТАРОСЕЛСКА 41, 43, 10, 8, 49, 45, 26, 14, 63, 69, 16, 30, 32, 24, 61, 34, 67, 51, 28, 53, 20, 57, 65, 47, 59, 55; СТРАНДЖА 8, 2, 7, 1, 3, 6, 4, 5; ТОПОЛИТЕ (Н. ПАРАПУНОВ) 7; ЧАВДАР 13, 15, 5, 7, 9, 3, 4, 1, 2

16.02.2018 11:30 - 12:30 СВОГЕ АКАЦИЯ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1, 4, 8, 7, 6, 2, 3, 5, 9; БОРИС I 22, 1, 8, 20, 30, 18, 14, 26, 36, 34, 32, 4, 2, 24, 12, 16, 6, 28, 10; БОРОВА ГОРА 8, 3, 10, 4, 6, 5, 1, 2; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 11; ДВАДЕСЕТ И ЕДНО 14; ДРУЖБА ДРУЖБА; ЗВЪНЧЕ КЪЩА; ЗДРАВЕЦ 10; ИЗГРЕВ (ЕМ. МАРКОВ) ИСКЪР 13, 175, 33, 27, 29, 31, 23А, 27; МАК 15, 1, 6, 10, 3, 12, 9, 2, 13, 17, 7, 8, 19; ППC SO 1420 - Svoge 2 5; ПРОСВЕТА 1, 3, 22, 5, 18, 10, 20, 27, 28, 7, 23, 13, 2, 9, 4, 16, 25, 15, 21, 11, 8, 6, 24, 12, 19, 26, 17, 14; РЕПУБЛИКА 3, РЕПУБЛИКА, 4 ДРУЖБА, 2, 2; РОПОТАМО 12; СЛЪНЦЕ 31, 13, 17, 15, 27, 6, 12, 25, 21, 1, 23, 18, 7, 5, 14, 8, 10, 29, 11, 16, 3, 9, 20, 19; СТАРОСЕЛСКА 4; ТУРИСТ 6, 4, 2, 1, 8; ХРИСТО БОТЕВ 6, 13, 11, 5, 1, 15, 12, 4, 7, 9, 14, 2, 3, 16; 5, 3, 2, 11, 8, 12, 10, 7, 13, 14, 9, 2

Община Сливница

13.02.2018 09:30 - 16:00 ИЗВОР, ОБЩ. СЛИВНИЦА ВИЛА, УПИ ХVІІ-53

14.02.2018 09:30 - 16:00 ИЗВОР, ОБЩ. СЛИВНИЦА ВИЛА, УПИ ХVІІ-53

14.02.2018 15:30 - 16:30 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА; 1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ 5; АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 22, 7, 12, 2, 8, 3, 11, 13, 8А, 16, 15, 10, 4, 14, 6, 9, 5, 1, 24, 18, 20, 25, 22, 27, 17, 23, 19, 21; АЛЕН МАК 2, 1, 4; ВАСИЛ ДРУМЕВ 5, 2, 4, 3, 7 КЪЩА, 1; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2, 4, 3, 1; ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 11, 10, 8, 6, 13, 7, 2, 1, 9А, 3, 9, 5, 4; ГЕНЕРАЛ ГУРКО 3, 9, 14, 7, 5, 1; ГЕО МИЛЕВ 2, 29, 35, 13, 17, 45, 15, 14, 16 СКЛАД, 6, 47, 16, 39, 11, 19, 37, 21, 43, 25, 5, 9, 33, 1, 31, 45А, 27, 4, 49, 1А; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3, 1, 5, 2, 4, 15, 8, 19, 32, 21, 22, 10, 2, 30, 24, 26, 25, 18, 12, 27, 13, 29, 14, 23, 16, 9, 7, 28, 11, 6, 17, 20; Д-Р ДИМИТЪР КИТОВ 16, 14, 12, 7, 1, 10, 9, 8, 3, 4, 18, 6; ЕДЕЛВАЙС 2, 14, 3, 8, 10, 16, 1, 6; ЖП.ГАРА ТОПЛИВО-СКЛАД; ИВАН ВАЗОВ 22, 2, 42, 9, 36, 17, 7, 29, 44, 30, 8, 35, 38, 15, 46, 23, 12, 10, 20, 9А, 18, 27, 40, 37, 1, 19, 4, 16, 34, 11, 25, 32, 3, 28, 13, 14, 20А, 6, 5, 33, 24, 48, 1, 6, 118, 120, 94, 126, 102, 108, 104, 114, 124, 112, 110, 100, 63, 90, 130, 98, 116, 96, 106, 122, 50, 48, 39, 74, 84, 56, 82, 90, 54, 66, 72, 78, 47, 60, 88, 70, 58, 49, 45, 43, 64, 80, 86, 68, 62; ИВАН ГЕРМАНОВ 7, 10А, 11, 10, 12, 3, 8, 9, 6, 2, 5, 1, 4; ИСКЪР 1, 3; КАПИТАН АТАНАС УЗУНОВ 18, 9, 20, 11, 9, 18, 11, 20, 6, 1, 1А, 2, 4, 16А, 14, 8, 5, 12, 3, 7, 20; КАПИТАН РАДКО ДИМИТРИЕВ 16, 33, 25, 2, 19, 7, 14, 6, 11, 4, 18, 40, 34, 30, 22, 3, 21, 38, 31, 20, 9, 8, 32, 17, 12, 23, 5, 36, 15, 1, 24, 28, 26, 36А, 27; КВ.107 КИРИЛ И МЕТОДИЙ 13; КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-БАТЕНБЕРГ 24, 31, 26, 18, 27, 29, 2, 26, 29, 24, 18, 31, 27, 6, 12, 8, 11, 15, 9А, 7, 7А, 9, 4, 14, 10, 3; КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 5, 17, 9, 5 КЪЩА, 15, 19, 13, 3, 7, 11, 1, 2; ЛЕВ ТОЛСТОЙ 9, 16, 7, 4, 3, 8, 10, 15, 14, 11, 17, 19, 2, 13, 6, 1, 12, 5; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 5, 2, 3, 2; ЛЮЛЯК 3, 3А, 1; МАКСИМ ГОРКИ 6, 7, 6, 5, 16, 7, 1, 1, 18 КЪЩА, 2, 4, 3, 22; МИР 6, 6, 1, 3, 2, 4; НЕДЕЛИЩЕ 40, 2, 14, 8, 56, 38, 34, 50, 18, 52, 6, 44, 22, 26, 32, 16, 60, 20, 12, 24, 46, 36, 30, 10, 4, 58А, 54, 38А, 42, 42А, 28, 58, 34, 30, 58А, 52, 22, 40, 28, 38А, 6, 32, 50, 54, 12, 24, 18, 56, 2, 10, 58, 36, 16, 44, 4, 38, 46, 60, 26, 8, 42, 14, 42А, 20, 98, 92, 68, 88, 74, 80, 86, 90А, 72, 90, 66, 78, 84, 64, 82, 76, 92А, 66А, 84А, 102, 86А, 62, 98, 100, 88А, 70, 94, 96; НЕШО БОНЧЕВ 3, 6, 1, 5, 2, 4, 8, 7; ОТЕЦ МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1, 40 1, 40, 1, 40, 28, 28А, 32, 33 1, 35, 31, 33, 30, 34, 36, 29, 19, 2, 7, 21, 17, 27, 26, № 23, 23, 28, 8, 10, 22, 25, 19, 16, 7, 14, 24, 15, 6, 12, 4А, 18; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 16, 16, 7, 3, 5, 13, 2, 15, 9, 11, 1, 12, 25, 23, 14, 27, 10, 21, 6, 31, 16, 4, 10А, 19, 8, 29; ПАНАЙОТ ХИТОВ 13, 5, 2, 11, 16, 6, 10, 18, 3, 12, 14, 1, 9, 4, 8, 7; ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 4, 6, 1, 10, 12, 8; ПЕЙО ЯВОРОВ 2, 3, 10, 12, 11, 14, 6, 15, 4, 9, 8, 19, 5, 1, 18, 7, 21; ПУШКИН 1, 2; ПЪРВА 1, 4, 2; САН СТЕФАНО 8, 6; СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 8, 20, 12, 27, 13, 16, 21, 3, 5, 1, 17, 9А, 18, 4, 19, 23, 9, 10, 7, 25, 2, 6, 14, 11, 7, 6, 3, 25, 27, 18, 20, 5, 9А, 11, 9, 4, 10, 19, 13, 12, 17, 21, 2, 1, 16, 8, 14, 23, 39, 37А, 61, 52, 28, 54, 46, 33, 22, 44, 31, 63, 52А, 56, 29, 32, 59, 35, 43, 50, 26, 48, 42, 58, 55, 40, 41, 47, 24, 49, 38, 36, 53, 47А, 57, 30, 45, 51, 100, 62, 102, 99, 125, 90, 92, 78, 84, 123, 97, 86, 117, 106, 77, 98, 81, 109, 103, 65, 69, 67, 94, 87, 64, 95, 73, 85, 70, 83, 107, 66, 111, 115, 121, 76, 127, 60, 68, 96, 93, 71, 72, 91, 101, 79, 108, 82, 88, 74, 119, 104, 89, 105, 80, 75, 113; СЛИВНИЦА УПИ ХІ-997, КВ.65; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 3; СЪЕДИНЕНИЕ 2, 1, 1; ТОДОР ВЛАЙКОВ 21, 17, 34, 30, 15, 23, 26, 24, 19, 28, 13, 32, 22, 19, 22, 28, 34, 32, 24, 21, 13, 30, 15, 26, 23, 17, 12, 8, 4, 14, 10, 16, 7, 1, 3, 2, 5, 6, 20, 11, 9, 26, 18; ФИЛИП ТОТЮ 3, 6, 2, 1, 4, 9, 7, 11, 5; ХАДЖИ ДИМИТЪР 9, 6, 19, 5, 7, 11, 8, 14, 17, 3, 13, 15, 10, 4, 1, 2, 1А; ХАН АСПАРУХ 4, 18, 2А, 1, 5, 15, 8, 16, 3, 19, 19А, 11, 9, 13А, 2, 17, 5А, 7, 12, 13, 6А, 10, 6, 20А, 14, 20, 16, 8, 2А, 7, 3, 13, 4, 20А, 18, 13А, 19А, 11, 19, 6, 14, 20, 2, 5, 1, 9, 12, 15, 5А, 17, 6А, 10, 33, 42, 48А, 46, 25, 34А, 21, 24А, 31, 38, 32, 50, 44, 29, 34, 22, 39А, 24, 28, 23, 37, 26, 39, 40, 27, 41, 48, 68, 45, 54, 59А, 53, 70, 75, 52, 67А, 73, 82, 70А, 57, 55, 60, 49А, 61, 65, 74, 72, 58, 57А, 56, 78, 72А, 81, 79, 77А, 75А, 63, 64, 71А, 51, 53А, 69, 76, 77, 67, 71, 74А, 81А, 80, 47, 60А, 79А, 51А, 59, 66, 80А, 62, 49; ХАН КРУМ 1, 2; ХАН КУБРАТ 8, 2, 4, 6; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 12, 16, 22, 42, 32, 8, 6, 4, 34, 24, 36, 14, 26, 30, 10, 40, 2, 20, 38, 28, 47, 55, 49, 53, 19, 31, 21, 39, 41, 29, 5, 13, 11 КЪЩА, 37, 45, 35, 25, 3, 27, 33, 9, 11, 43, 17, 15, 70, 48, 66, 54, 52, 88, 74, 58, 60, 46, 68, 44, 72, 80, 86, 82, 76, 62, 64; ЧАВДАР ВОЙВОДА 3, 5, 15, 11, 7, 17, 6, 9, 4, 1, 2, 19, 8, 13; ЧЕРНИ ВРЪХ 13, 1, 9, 3, 8, 12, 6, 10, 7, 2, 18, 5, 11, 15, 4, 16, 20; ЧЕРНО МОРЕ 17, 2, 3, 11, 8, 13, 14, 21, 15, 5, 9, 12, 1, 7; ЮРИЙ ГАГАРИН 6, 8, 14, 12, 10, 16, 2, 4, 28, 24, 20, 26, 22, 13, 15, 1, 17, 9, 18, 11, 21; 84 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, 3, СЕРВИЗ, УПИ ХІV1885, КВ.66

14.02.2018 09:00 - 10:00 АЛДОМИРОВЦИ 242068, м.СЛАТИНА 32-РА 3; 348, КВ.62 46-ТА 14; АЛДОМИРОВСКА (Г.ДИМИТРОВ) 123, 168, 130, 131; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 17, 42; ВИХЪР (АНТ. ИВАНОВ) 34; МАХ.СЛАТИНА МАХ.ШИШКОВА ТП ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ, УПИ V-305 КВ.46, МТП СЛАТИНА;БРАТУШКОВО; V-263 VII-299 КВ.19 УПИ XVI-300 ВИЛА, КЪЩА;ГУРГУЛЯТ; XVI-17 КВ.9 ВИЛА;ГЪЛЪБОВЦИ; 1 ВА ВИЛА; 10 ТА 9; 17 ТА 8; 20- ТА 1 ВИЛА; 3 ТА 6; 500179 7 МА 14; 8 МА 1 ВИЛА; XI-1.3 КВ 8 АТАНАС УЗУНОВ 20; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 12, 50А, 19; ВОЙВОДИНА МОГИЛА 1; ДРАГАНИЦА УПИ XIV-531 КВ.26 ВИЛА, КЪЩА, ПИVII602, КВ.9, ВИЛА, КЪЩА;РАДУЛОВЦИ; МАХ.РЕЙНА РЕКА ХІІІ-47, КВ.19;РАКИТА, ОБЩ. СЛИВНИЦА; КЪЩА, УПИ VІ-22 КВ.5;СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА; МТП МЕЛНИЦАТА

14.02.2018 11:30 - 12:30 АЛДОМИРОВЦИ 242068, м.СЛАТИНА 32-РА 3; 348, КВ.62 46-ТА 14; АЛДОМИРОВСКА (Г.ДИМИТРОВ) 123, 168, 130, 131; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 17, 42; ВИХЪР (АНТ. ИВАНОВ) 34; МАХ.СЛАТИНА МАХ.ШИШКОВА ТП ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ, УПИ V-305 КВ.46, МТП СЛАТИНА;БРАТУШКОВО; V-263 VII-299 КВ.19 УПИ XVI-300 ВИЛА, КЪЩА;ГУРГУЛЯТ; XVI-17 КВ.9 ВИЛА;ГЪЛЪБОВЦИ; 1 ВА ВИЛА; 10 ТА 9; 17 ТА 8; 20- ТА 1 ВИЛА; 3 ТА 6; 500179 7 МА 14; 8 МА 1 ВИЛА; XI-1.3 КВ 8 АТАНАС УЗУНОВ 20; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 12, 50А, 19; ВОЙВОДИНА МОГИЛА 1; ДРАГАНИЦА УПИ XIV-531 КВ.26 ВИЛА, КЪЩА, ПИVII602, КВ.9, ВИЛА, КЪЩА;РАДУЛОВЦИ; МАХ.РЕЙНА РЕКА ХІІІ-47, КВ.19;РАКИТА, ОБЩ. СЛИВНИЦА; КЪЩА, УПИ VІ-22 КВ.5;СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА; МТП МЕЛНИЦАТА

15.02.2018 09:30 - 16:00 ИЗВОР, ОБЩ. СЛИВНИЦА ВИЛА, УПИ ХVІІ-53

16.02.2018 09:30 - 16:00 ИЗВОР, ОБЩ. СЛИВНИЦА ВИЛА, УПИ ХVІІ-53

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: