Инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз за ремонт на леки и товарни автомобили в Сливница

Добавена на:
01.02.2018/17:15
Коментари: 0

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „АЛЛ ФОРЕЙН АУТО“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 204027801, гр. Сливница, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 2, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз за ремонт на леки и товарни автомобили“. Той ще се намира в гр. Сливница, поземлен имот 67372.90.6, в местността „ДРУМ“. Това става ясно от уведомлението за инвестиционно намерение, публикувано на официалния сайт на Община Сливница.

За контакти се посочва Николай Занев, адрес: гр. Сливница, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 2 и телефон: 0889 90 88 88.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org . Приложена е информация по чл. 4.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: