Тече 30-дневният срок за становища по проекта на общинска Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

Добавена на:
29.08.2017/09:50
Коментари: 0

Ръководството на Община Сливница обяви проекта на общинска Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 на официалния сайт на администрацията. В 30-дневен срок от датата на обявлението, гражданите могат да внасят писмено своите становища и предложения по документа.

Предложенията могат да бъдат подавани в центъра за информация и услуги на гражданите в ст. 106 в сградата на ОбА-Сливница.

Вижте проекта на Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: